COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERII REPREZENTANTULUI SALARIAȚILOR FUNCȚIONARI PUBLICI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. SIBIU

Nr. 44/09.08.2021

 CONVOCARE

             Comisia de organizare a alegerii reprezentantului salariaților funcționari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu constituită în urma propunerilor formulate de funcționarii publici ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, format din:

            Păcurar Daniela Eugenia          - consilier juridic în cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu

            Ioniță Constantin                     - consilier în cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu

            Ordean Florentina                    - psiholog în cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu

 

Vă invită să participați în data de miercuri, 18.08.2021, ora 15:00 la ședința adunării generale a salariaților care va avea loc în curtea interioară de la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

  1. Aprobarea calendarului de desfășurare a alegerilor și a procedurii de alegere a reprezentanților comunicată la data de 10.08.2021, prin Invitația nr. 46/10.08.2021.
  2. Validarea membrilor care alcătuiesc comisia de validare a voturilor pentru mandatul de reprezentant al salariaților funcționari publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sibiu
  3. Votarea reprezentantului salariaților funcționari publici care va primi mandatul de reprezentare.

NOTĂ:

* Desemnarea reprezentantului/reprezentanților salariaților se va face în condițiile art. 222 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, fiind declarat câștigător candidatul care întrunește votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților.

 

  1. Diverse

             Lipsa oricăror obiecțiuni exprimate până în ziua de luni, 18.08.2021, ora 10:00, definitivează ordinea de zi propusă.

 Comisia de organizare a alegerii reprezentantului salariaților funcționari publici

             Păcurar Daniela Eugenia         

             Ioniță Constantin                    

             Ordean Florentina                   

                                                                                                                                    Sibiu, la 10.08.2021