Biroul Achizitii Publice si Contractare Servicii sociale                                 

Nr. 45040/14.10.2019

 

RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

 

În urma publicării anuţului de publicitate publicat în SICAP, cu nr. ADV 1108702  privind achiziţia directă având ca obiect „Lucrări de Reparaţii Curente şi Igienizare CPCD Tavi Bucur Cisnădie” cod CPV:45453000-7 am primit următoarea solicitare:

 

Solicitare: Va rugăm să ne specificaţi care sunt listele de cantităţi potrivit cărora trebuie întocmită oferta financiară, deoarece în anunţul publicitar figureaza 2 variante.

 

Răspuns: Oferta financiară trebuie întocmită cu respectarea listei de cantităţi ce se regăsesc în formularul F3.

 

 

Comisia de Evalaure

Preşedinte

 Hanea Dumitru

Decizie CNSC privind contestatia la procedura simplificata proprie avand ca obiect servicii de paza.

Contestatie privind achizitia de servicii de paza pentru DGASPC Sibiu

Raportul procedurii servicii de paza DGASPC Sibiu:

- partea 1

- partea 2

Puteti descarca aici Procesul verbal privind analiza raspunsurilor la solicitarile de clarificari privind evaluarea financiara, servicii de paza.