Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu, pentru anul 2020.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu, pentru anul 2019.

PROIECTE ÎN DERULARE ÎN 2018 

Proiect Reabilitarea, modernizarea, echiparea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Agnita

Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea standardelor serviciilor sociale prin reabilitarea, modernizarea, echiparea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Agnita
Sursa de finanţare: Bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Valoarea totală a proiectului: 2.487.065 lei
Data începerii derulării proiectului: 29.12.2015
Data finalizării proiectului: 29.12.2018

 


PROIECTE FINALIZATE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2011 – 2017

 

Proiect NU VIOLENȚEI DOMESTICE! 

Scopul proiectului: Dezvoltarea rețelei de unități de asistenţă socială din cadrul DGASPC Sibiu prin crearea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, care să conducă la prevenirea şi combaterea efectivă a violenţei în familie, prin îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex.
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014, Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“
Valoarea totală a proiectului: 318.322,00 EURO
Data începerii derulării proiectului: 15.04.2015
Data finalizării proiectului: 28.02.2017

Proiect Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilităţi Turnu Roşu

Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea standardelor serviciilor sociale prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii si dotarea Centrului de Plasament Turnu Roşu, judeţul Sibiu.
Sursa de finanţare: Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Domeniul de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, Axă Prioritară 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Valoarea totală a proiectului: 2.862.621,64 lei
Data începerii derulării proiectului: 30.08.2014
Data finalizării proiectului: 29.12.2015

Proiect Modernizarea, reabilitarea şi extinderea Centrului de Plasament Gulliver – Sibiu

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor din centrului de plasament Gulliver prin modernizarea, reabilitarea şi extinderea acestuia.
Sursa de finanţare: Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Domeniul de Intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, Axă Prioritară 3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Valoarea totală a proiectului: 3.946.996,82 lei
Data începerii derulării proiectului: 31.07.2014
Data finalizării proiectului: 30.12.2015

Proiect Modernizarea echipamentelor din centrele rezidenţiale de protecţia copilului din judeţul Sibiu

Scopul proiectului: Dotarea şi amenajarea celor 8 centre/complexe destinate protecţiei copilului (Complexul de Servicii Comunitare „Prichindelul”, Complexul de Servicii Comunitare „Speranţa, Centrul de plasament „Gulliver”, Complexul de Servicii Comunitare Cisnădie, Complexul de Servicii Orlat, Centrul de Plasament Agârbiciu, Centrul de Plasament Mediaş şi Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei”), din judeţul Sibiu
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
Valoarea totală a proiectului: 539.887 Euro
Data începerii derulării proiectului: 22.12.2009
Data finalizării proiectului: 30.04.2011