Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pune la dispoziția victimelor violenței domestice, linia națională telefonică gratuită, cu număr unic de contact 0800.500.333, cu apelare gratuită și cu program  24h/24h, 7 zile/7 zile, la care pot fi semnalate situații de violență domestică, discriminare pe criteriul de sex și trafic de persoane, serviciu social înființat în conformitate cu prevederile art.24 din Convenția de la Istanbul și reglementat de Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată.