SERVICII/BIROURI/COMPARTIMENTE ALE APARATULUI PROPRIU AL DGASPC SIBIU CONFORM ORGANIGRAMEI 2018

Serviciul Juridic, Adopții și Postadoții - Compartiment Juridic, Compartiment Adopții și Postadopții ( Procedura adoptiei )

Compartimentul Comunicare și registratură

Compartimentul Audit

Manager public

Serviciul Resurse umane - Compartiment Resurse umane, Compartiment Sănătate și securitate în muncă

Serviciul Strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale

Serviciul de Evaluare inițială, prevenire și intervenție în situații de abuz, neglijare, exploatare - Compartiment Violență în familie, Compartiment de Intervenție în regim de urgență, telefonul copilului și al familiei, Compartiment Evaluare inițială, prevenire și intervenție abuz,neglijare, exploatare, trafic, migrație, repatrieri

Serviciul Management de caz pentru asistență maternală - Compartiment Management de caz asistență maternali profesioniști, Compartiment Management de caz pentru copilul în asistență maternală, Compartiment Asistenți maternali profesioniști

 

Serviciul Management de caz pentru protecție rezidențială și familială 

Serviciul Evaluare complexă a copilului ( Accesati: Prezentare SEC )

Serviciul de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap ( Accesati: Detalii SECA ) - Compartiment Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Compartiment Relații cu publicul, Compartiment Manageri de caz pentru persoane adulte cu handicap instituționalizați

Serviciul Managementul calității serviciilor sociale

Biroul Monitorizare și analiză statistică - Compartiment Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului

Serviciul Finanțe, buget, salarizare

Serviciul Contabilitate

Serviciul Evidență și plată prestații sociale

Biroul Achiziții publice și contractare servicii sociale

Biroul Administrativ, patrimoniu, tehnic și investiții - Compartiment Administrativ

 

Accesati:
Pliant1 aparat propriu 2016
Pliant2 aparat propriu 2016


Accesati:

***RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI PROPRIU AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

***STAT FUNCTII AVIZARE