DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

  1. 56 466/ 24.09.2021

  REZULTATUL CONTESTAŢIEI LA PROBA  DE SELECȚIE DOSARE

 Pentru concursul de recrutare organizat în data de 30.09.2021-07.10.2021,  pentru funcţia contractuală  de execuție vacantă de kinetoterapeut - CIAPAD Agârbiciu din subordinea DGASPC Sibiu

 

Nr. Înregistrare dosar participare concurs

Functia

Centrul

Rezultatul contestatiei

54820/17.09.2021

kinetoterapeut

CIAPAD Agârbiciu

ADMIS

 Afisat azi 24.09.2021  ora 13,00.  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Nr. 56415/24.09.2021

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

  Pentru examenul  de recrutare  organizat în data de 24.09.2021,  pentru funcţia publica de conducere de Director general adjunct cu atribuții în domeniul economic din cadrul  DGASPC Sibiu

  

Numele si prenumele candidatului

Funcția

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

Nr.52611/07.09.2021

Director general adjunct

DGASPC Sibiu

97,6

ADMIS

 

              Rezultatul probei  a fost afişat azi  24.09.2021 ora 11.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Candidaţii  nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU

Nr. 56402/24.09.2021

 REZULTATUL PROBEI  INTERVIU

Pentru ocuparea funției publice de conducere, director general adjunct

  • cu atributii in domeniul social

1 post pe perioada nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu,

pentru concursul organizat în data de 20.09.2021-24.09.2021

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

Dinescu Roxana

Director general adjunct

DGASPC Sibiu

93,5

ADMIS

 

 Rezultatul  probei interviu a fost afisat azi  24.09.2021, ora 11.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Răceu Ioan Radu – secretar general al județului Sibiu

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea - Consilier DGASPC Sibiu

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU

Nr. 56402/24.09.2021

 REZULTATUL PROBEI  INTERVIU

Pentru ocuparea funției publice de conducere, director general adjunct

  • cu atributii in domeniul social

1 post pe perioada nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu,

pentru concursul organizat în data de 20.09.2021-24.09.2021

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

Dinescu Roxana

Director general adjunct

DGASPC Sibiu

93,5

ADMIS

 

 Rezultatul  probei interviu a fost afisat azi  24.09.2021, ora 11.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Răceu Ioan Radu – secretar general al județului Sibiu

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea - Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr: 56203/23.09.2021

 REZULTAT SELECTIE  DOSARE

Pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere ȘEF CENTRU

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență

 pentru persoanele adulte cu dizabilități Agîrbiciu - DGASPC Sibiu

pentru concursul organizat în data de 30.09.2021-07.10.2021

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

Dan Cornelia

Sef centru

ADMIS

 

2.

Giurgiu Iulianca

 

Sef centru

RESPINS

Lipsa documente dosar concurs

3.

Mija Ana-Maria

 

Sef centru

ADMIS

 

4.

Rus Gheorghe Sorin

 

Sef centru

RESPINS

Lipsa vechime in specialitatea studiilor

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  23.09.2021, ora 14.30.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie :Stupar Claudiu – director general -DGASPC Sibiu

 Secretar comisie :  Popescu Elena Andreea – consilier DGASPC Sibiu