DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul :

 

1.CENTRULUI DE PLASAMENT  GULLIVER

       -ASISTENT SOCIAL  PRINCIPAL– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

b)Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-treapta de competentă profesională Principal;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesară ocupării postului – minim 5 ani;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.272/2019 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 1. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Anexa 1
 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

2.COMPLEXULUI DE SERVICII PRICHINDELUL

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități și Centrul de ZI de Recuperare pentru Copilul cu Tulburări din Spectrul Autist.

       -ASISTENT SOCIAL  PRINCIPAL– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

b)Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- treapta de competentă profesională Principal;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesară ocupării postului – minim 5 ani;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.272/2019 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 2. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minimede calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, Anexa 1 Modulul I  si Modulul  II
 3. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Anexa 1- Modulul I, II, V, VII, VIII, IX.
 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

3.COMPLEXULUI DE SERVICII SPERANȚA

        Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.

      -ASISTENT SOCIAL  DEBUTANT– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;

b)Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- treapta de competentă profesională Debutant;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesară ocupării postului – minim 0 ani;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 272/2019 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 2. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minimede calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor Anexa 1.
 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

Căsuța de Tip Familial (CTF) Alexandra.

      -INFIRMIERĂ– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, Anexa 1 modulul IV Standardul 2
 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

4.CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI MEDIAȘ.

      -INFIRMIERĂ– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,

 Modul IV, Standard 4 - Ingrijire si asistenta.

 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

5.CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI AGNITA.

    -INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE–  2 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGE nr. 448 / 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Capitolul II-Drepturile persoanelor cu handicap
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

 

-INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE– 2 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat,

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGE nr. 448 /2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,Capitolul IIDrepturile persoanelor cu handicap.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

-INFIRMIERĂ– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1,

 Modul IV, Standard 4 - Ingrijire si asistenta

 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - Codul de conduită art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (se aplica și personalului contractual).

 

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 25.06.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 30.06.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 15.06.2021 (inclusiv), la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Date de contact: tel.0269232066 interior 52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Expertiză(adeverintă) neuropsihiatrică.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.