DGASPC Sibiu a semnat protocolul de colaborare cu D.E.P.A.B.D pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul identificării în mod unitar, a persoanelor beneficiare ale drepturilor stabilite de dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

INVITATIE

LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCÃ LA NIVEL DE UNITATE,

AFERENT ANULUI 2017-2018

 

În temeiul dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicatã, şi ale art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea 62/2011 a dialogului social, republicatã, şi ţinând cont de dispoziţiile ART. VII alin. (1) din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora în unităţile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017,

Angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor – sindicatele sau reprezentanţii aleşi nominal de cãtre salariaţi –sunt invitaţi sã se prezinte în ziua de miercuri, 13 Decembrie 2017, ora 14,00 la sediul DGASPC Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2 -sala de şedinţă, în vederea iniţierii negocierii contractului colectiv de muncã la nivel de unitate aferent anului 2017-2018.

Salariaţii vor proceda la alegerea reprezentanţilor desemnaţi pentru participarea la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă, sens în care vor prezenta procesul-verbal privind alegerea reprezentanţilor salariaţilor. Aceştia se aleg prin vot secret, de cãtre cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total de salariaţi ai instituţiei, în condiţiile stabilite de art. 221-226 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicatã.

În cazul în care sindicatele invitate nu sunt reprezentative la nivel de unitate, reprezentarea se face de către federaţia la care acestea sunt afiliate, dacă federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care fac parte unităţile.

 

Prezentul convocator va fi comunicat organizaţiilor sindicale şi salariaţilor, va fi afişat la loc vizibil la sediul DGASPC Sibiu şi publicat pe site-ul instituţiei.

 

 

                                                Director general,                                                      

                                                Laura Camelia Vîlsan                                                               

 

Scopul proiectului: Dezvoltarea rețelei de unități de asistenţă socială din cadrul DGASPC Sibiu prin crearea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, care să conducă la prevenirea şi combaterea efectivă a violenţei în familie, prin îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex.
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014, Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“
Valoarea totală a proiectului: 318.322,00 EURO
Data începerii derulării proiectului: 15.04.2015
Data finalizării proiectului: 28.02.2017

( Accesati: Detalii Proiect... )

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, Sibiu, va pune la dispozitie modelele necesare pentru solicitarea informatiilor de interes public:

model 1 Reclamatie administrativa 1

model 2 Reclamatie administrativa 2

model Termenele de comunicare a informatiilor de interes public

model Cerere informatii de interes public

***Contactati-ne folosind formularul de contact!

PROGRAM REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL:

Luni - Joi: 08.00 - 16.30 
Vineri: 08.00 - 14.00


PROGRAM AUDIENTE:

Director general: CLAUDIU STUPAR
 JOI:  12.00 - 14.00

Director general adjunct economic: CLAUDIU STUPAR
Vineri:  11.00 - 13.00 

Director general adjunct social: TEODORA OLIMPIA INDRIEȘ
MARTI:  12.00 - 14.00