Proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

  1. Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul  instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie;
  2. Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

Bugetul DGASPC Sibiu, în calitate de partener, este de 32.165.515,25 lei, iar contribuția asigurată de CJ Sibiu, adică 2% din total buget, este de 643.920,25 lei. 

In anul 2019 au fost angajati 20 de asistenti maternali profesionisti, astfel DGASPC Sibiu si-a indeplinit indicatorii propusi pentru anul trecut. Cheltuielile efectuate in anul 2019 in cadrul proiectului TEAM-UP au fost in valoare de 259121 lei.

In anul 2020 DGASPC Sibiu intenționează să angajeze cel puțin 10 asistenti maternali profesionisti (AMP) si să asigure formarea profesionala, în cadrul proiectului, a tuturor AMP-ilor de la nivelul institutiei.