Proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Activitățile principale ale proiectului sunt:

  1. Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat din cadrul  instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie;
  2. Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu 60 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției.

Bugetul DGASPC Sibiu, în calitate de partener, este de 32.165.515,25 lei, iar contribuția asigurată de CJ Sibiu, adică 2% din total buget, este de 643.920,25 lei. 

In anul 2019 au fost angajati 20 de asistenti maternali profesionisti, astfel DGASPC Sibiu si-a indeplinit indicatorii propusi pentru anul trecut.

In anul 2020 DGASPC Sibiu a angajat 10 asistenti maternali profesionisti (AMP).

Pentru anul 2021 ne-am propus recrutarea și angajarea a înca 10 asistenți maternali profesioniști, cât și  asigurarea formării profesionale, în cadrul proiectului, a tuturor AMP-ilor de la nivelul institutiei.