UE                  GR       

 Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

 Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

 Valoarea totală a proiectului: 2.657.162.612,32 lei (din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget national și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor).

 Durata contractului: 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023)

Activitățile principale ale proiectului:

 • Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme destinate activității asistenților maternali:
 • Elaborarea unui set de proceduri de lucru pentru activitatea asistenților;
 • Organizarea de seminarii de diseminare și instruire la nivelul județelor, cu scopul aplicării unitare a procedurilor elaborate;
 • Crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale cuprinzând module de tip e-learning și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem.
 • Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali:
 • Elaborarea programului de formare profesională continuă și a suportului de curs autorizat ANC, inclusiv curiculele modulelor din cadrul programului de formare destinat asistenților maternali;
 • Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă);
 • Desfășurarea cursului de formare pe module specifice și certificarea participanților.
 • Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali:
 • Campanie de informare și conștientizare derulată de solicitant în vederea identificării potențialilor asistenților maternali;
 • Identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajați pe perioada de implementare a proiectului;
 • Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 și a celor nou angajați începând cu 2019.
 • Managementul proiectului
 • Informarea și publicitatea proiectului;
 • Achiziție produse și servicii necesare implementării proiectului;
 • Coordonarea generală a proiectului.