Campania locală de prevenire a traficului de persoane „Poveşti din casa mea”

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane–Centrul Regional Alba Iulia împreună cu partenerii săi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu implementează în perioada iunie-august 2016, campania locală de prevenire a traficului de persoane „Poveşti din casa mea”.

Campania urmăreşte prevenirea traficului de persoane în rândul categoriilor sociale cu un grad ridicat de vulnerabilitate. Vor fi desfăşurate activităţi de prevenire pentru persoanele instituţionalizate cu măsuri de protecţie specială aflate în centrele de plasament, de zi sau alte tipuri de centre ale D.G.A.S.P.C. Sibiu (atât minorii, dar şi adulţii, persoane cu dizabilităţi), dar şi pentru personalul din centrele aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sibiu.

Campania a fost lansată în data de 03.06.2016 în cadrul şedinţei Echipei Intersectoriale Locale a judeţului Sibiu pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, organizată de către D.G.A.S.P.C. Sibiu, unde au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai organizaţiilor nonguvernamentale, instituţii implicate în prevenirea, combaterea şi asistenţa victimelor exploatării. Au fost discutate teme privind îmbunătăţirea activităţii interinstituţionale, semnificaţia zilei de 12 iunie–Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă şi a fost prezentată campania de prevenire „Poveşti din casa mea”.

„Apreciez această campanie ca fiind foarte utilă tinerilor institutionalizați din cadrul centrelor de plasament din structura DGASPC, dar și persoanelor cu dizabilități, pentru că abordează teme de actualitate și este important ca noi toți să cunoaștem care sunt riscurile traficului de persoane și cum putem acționa pentru prevenirea acestuia, a exploatării copiilor prin muncă, a abuzului și violenței domestice”, a declarat doamna director general DGASPC Sibiu, Laura Camelia Vîlsan.