Scopul proiectului: Dezvoltarea rețelei de unități de asistenţă socială din cadrul DGASPC Sibiu prin crearea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, care să conducă la prevenirea şi combaterea efectivă a violenţei în familie, prin îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex.
Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014, Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“
Valoarea totală a proiectului: 318.322,00 EURO
Data începerii derulării proiectului: 15.04.2015
Data finalizării proiectului: 28.02.2017

( Accesati: Detalii Proiect... )