Covid-19

 

Măsuri dispuse de ANDPDCA:

 

Dispoziție metodologică – Recomandări DGASPC – 12.03.2020

Informare – recomandare suspendare activitate servicii de zi, de recuperare și reabilitare

ANUNT – măsuri activitate relații cu publicul la nivelul ANDPDCA

Dispoziție metodologică – Recomandări DGASPC – 10.03.2020