INVITATIE

LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCÃ LA NIVEL DE UNITATE,

AFERENT ANULUI 2017-2018

 

În temeiul dispoziţiilor art. 229 din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicatã, şi ale art. 129 alin. (1) şi (2) din Legea 62/2011 a dialogului social, republicatã, şi ţinând cont de dispoziţiile ART. VII alin. (1) din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit cărora în unităţile în care nu există încheiat contract colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017,

Angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor – sindicatele sau reprezentanţii aleşi nominal de cãtre salariaţi –sunt invitaţi sã se prezinte în ziua de miercuri, 13 Decembrie 2017, ora 14,00 la sediul DGASPC Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2 -sala de şedinţă, în vederea iniţierii negocierii contractului colectiv de muncã la nivel de unitate aferent anului 2017-2018.

Salariaţii vor proceda la alegerea reprezentanţilor desemnaţi pentru participarea la negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă, sens în care vor prezenta procesul-verbal privind alegerea reprezentanţilor salariaţilor. Aceştia se aleg prin vot secret, de cãtre cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total de salariaţi ai instituţiei, în condiţiile stabilite de art. 221-226 din Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, republicatã.

În cazul în care sindicatele invitate nu sunt reprezentative la nivel de unitate, reprezentarea se face de către federaţia la care acestea sunt afiliate, dacă federaţia este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care fac parte unităţile.

 

Prezentul convocator va fi comunicat organizaţiilor sindicale şi salariaţilor, va fi afişat la loc vizibil la sediul DGASPC Sibiu şi publicat pe site-ul instituţiei.

 

 

                                                Director general,                                                      

                                                Laura Camelia Vîlsan