RO EN
Despre Parteneri Știri Contact
DGASPC Consiliul Judetean Sibiu MJ

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014
Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“
Proiectul „Nu violenţei domestice!”


Despre proiectTITLUL PROIECTULUI: NU VIOLENŢEI DOMESTICE!
Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian.
Norway Grants
JUSTIFICAREA ŞI NECESITATEA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Pornind de la nevoia identificată la nivelul județului Sibiu și luând în considerare numărul relevant de cazuri de violență în familie sesizate, DGASPC Sibiu și-a propus înființarea unui Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice. Înființarea acestui Centru în structura DGASPC, care să deservească beneficiarii victime ale violenţei în familie din judeţul Sibiu, este o prioritate, având în vedere faptul că legislaţia în vigoare prevede că DGASPC-urile sunt responsabile de dezvoltarea de astfel de servicii.
Astfel, în temeiul respectării reglementărilor legale în vigoare, implementarea proiectului va răspunde unei nevoi stringente identificate și va conduce la o intervenție mai promptă și eficace și la oferirea unei asistențe punctuale, de o manieră unitară pentru situațiile de violență în familie la nivelul județului Sibiu.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este:
Dezvoltarea rețelei de unități de asistenţă socială din cadrul DGASPC Sibiu prin crearea Centrului de Primire în Regim de Urgenţă, care să conducă la prevenirea şi combaterea efectivă a violenţei în familie, prin îmbunătăţirea cadrului necesar pentru furnizarea de servicii eficiente și coerente de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex.
În vederea atingerii acestuia, ne-am propus realizarea următoarelor:

OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIV SPECIFIC 1: Crearea unui Centru de primire în regim de urgenţă (centru), pentru victimele violenţei domestice, în judeţul Sibiu, până în luna 12 de proiect.
OBIECTIV SPECIFIC 2: Facilitarea accesului la servicii specializate pentru victimele violenţei domestice, până la sfârşitul proiectului.
OBIECTIV SPECIFIC 3: Promovarea la nivelul judeţului Sibiu a serviciilor furnizate victimelor violenţei domestice prin intermediul Centrului de primire în regim de urgenţă Tălmaciu înfiinţat, până la sfârşitul proiectului.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.04.2015 – 30.04.2016

BUGETUL PROIECTULUI: 305.689,00 lei , din care 259.835,65 Euro reprezintă grant norvegian  (adică 85%), iar 45853,35 Euro reprezintă cofinanţarea naţională, respectiv 15%

PARTENERI:
        Aplicantul este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
        Partenerul 1. Consiliul Judeţean Sibiu
        Partenerul 2. Primăria Tălmaciu

BENEFICIARII DIRECŢI ai proiectului sunt beneficiarii serviciilor Centrului de primire în regim de urgenţă înfiinţat prin proiect, în număr de cel puţin 20 de victime ale violenței domestice/semestru inclusiv romi din judeţul Sibiu care au nevoie de protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere într-un serviciu social specializat, respectiv centru.

BENEFICIARII INDIRECŢI AI PROIECTULUI:
-    4 persoane angajate în cadrul centrului, din care 3 specialişti (asistent social, psiholog, jurist) şi 1 şofer.
-    64 de specialişti din cadrul primăriilor din judeţul Sibiu, vor fi informaţi cu privire la noul serviciu înfiinţat şi cu modul de accesare a serviciilor centrului, în cadrul promovării serviciilor furnizate de Centrul nou înfiinţat.
-    Instituţiile de la nivel judeţean care activează în domeniul violenţei în familie, respectiv Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu, Inspectoratul Judeţean Şcolar, Jandarmeria, Spitalul Judeţean Sibiu, Serviciul de Medicină Legală Sibiu, organisme private, care vor avea acces la un instrument de lucru unitar (ghidul de intervenţie în cazuri de violenţă domestică).


ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1.    Reabilitare şi dotare imobil
2.    Încheierea de parteneriate interinstituționale
3.    Elaborarea unui ghid de intervenție în cazuri de violenţă
4.    Înfiinţarea şi funcţionarea Centrului
5.    Campanie de promovare a serviciilor acordate prin Centrul de primire în regim de urgenţă Tălmaciu
6.    Managementul proiectului
7.    Auditarea
8.    Promovarea proiectului

REZULTATELE PROIECTULUI
1.    Reabilitarea şi dotarea un imobil pentru înfiinţarea unui Centru de primire în regim de urgenţă destinat victimelor violenţei în familie din judeţul Sibiu, cu o capacitate de 20 de locuri şi 20 beneficiari/semestru
2.    15 parteneriate între DGASPC Sibiu şi instituţiile de la nivel judeţean care activează în domeniul violenţei în familie
3.    Elaborarea şi distribuirea unui ghid de intervenţie
4.    Informarea populaţiei judeţului de existenţa Centrului nou înfiinţat şi promovarea serviciilor furnizate de acesta


Conținutul acestei  pagini web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor Norvegiene 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
© DGASPC Sibiu Pentru sesizări vă rugăm să ne contactați la adresa sesizari@dasib.ro
Realizat de Gabriel Comaniciu