Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II – Tălmaciu, strada Unirii, numărul 90A, telefon: 0269/555994;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Talmaciu II " sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale.
Centrul are o capacitate de 50 locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II