Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Biertan – Biertan, strada 1 Decembrie, numărul 18, telefon: 0269/868113;
Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 80 de locuri, din care:
- 70 de locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate (aprobate pentru CIA prin Hotărârea Consiliului Judetean Sibiu) care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială);
- 10 locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile medicale de eligibilitate, si care se angajează să deconteze toate cheltuielile aferente serviciilor sociale furnizate, la nivelul standardelor de cost stabilite prin legislatia în vigoare.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire și Asistență Biertan