Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Biertan – Biertan, strada 1 Decembrie, numărul 18, telefon: 0269/868113;
Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 80 de locuri, din care:
- 70 de locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate (aprobate pentru CIA prin Hotărârea Consiliului Judetean Sibiu) care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială);
- 10 locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile medicale de eligibilitate, si care se angajează să deconteze toate cheltuielile aferente serviciilor sociale furnizate, la nivelul standardelor de cost stabilite prin legislatia în vigoare.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire și Asistență Biertan

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Episcop Nicolae Popoviciu – Biertan, strada Aurel Vlaicu, numărul 15, telefon: 0371027187;
Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă Episcop N. Popoviciu Biertan" este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate in situaţie de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă in vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire şi asistenţă Episcop N. Popoviciu Biertan" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 30 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire și Asistență Episcop Nicolae Popoviciu

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Agnita – Agnita, strada Mihai Viteazu, numărul 16-18, telefon: 0269/510750;
Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă Agnita" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire şi asistenţă Agnita" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire și Asistență Agnita

 

Centrul de Integrare şi Terapie Ocupaţională Dumbrăveni – Dumbrăveni, strada Aviator Aurel Ţifrea, numărul 2, telefon: 0269/865888;
Scopul serviciulului social "Centrul de Integrare Prin Terapie Ocupațională Dumbrăveni II" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenireasituaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CITO Dumbrăveni II sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

 

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională Dumbrăveni

 

Centrul de Integrare si Terapie Ocupatională Mediaş – Mediaş, strada Topârceanu, numărul 14, telefon: 0269/838012;
Scopul serviciului social "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenireasituaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) și (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Integrare si Terapie Ocupatională Mediaș

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II – Tălmaciu, strada Unirii, numărul 90A, telefon: 0269/555994;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Talmaciu II " sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale.
Centrul are o capacitate de 50 locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Tălmaciu II

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni – Dumbrăveni, strada Mihai Eminescu, numărul 54, telefon: 0269/865337;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 100 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaş – Mediaş, strada Luncii, numărul 1, telefon: 0269/820099;
Scopul serviciului social "Centrul Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate la în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Cisnădie – Cisnădie, strada Livezii, numărul 36 A, telefon: 0269/566454;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Cisnădie" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Cisnădie" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap Cisnădie

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tămaciu – Tălmaciu, strada Unirii, numărul 91-92, telefon: 0269/550462;
Scopul serviciului social "Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Tălmaciu este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Tălmaciu" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială și îndeplinesc criteriile de admitere specificate la lit. mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 134 locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tămaciu 

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului – Boiţa, localitatea Lazaret, telefon: 0269/555529;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu-Vadului" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Rîu Vadului" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială și îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 141 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului