JUDEŢUL: SIBIU

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

Instituţia publică: DGASPC SIBIU

 

SITUATIA COSTURILOR REALIZATE PE ANUL 2017 LA NIVELUL CENTRELOR REZIDENTIALE DE COPII SI A COPIILOR PLASATI LA ASISTENTI MATERNALI

 

Nr. crt.

Tip serviciu

Cost standard realizat in anul 2017/nr. mediu de beneficiari

1

Centru de plasament

35786.67

2

Centru de plasament pentru copii cu dizabilitati

42791.89

3

Centre de primire in regim de urgenta

72220.67

4

Centru maternal

67769.33

5

AMP 1 copil

19259.45

6

AMP 2 copii

16434.6

7

AMP 3 copii

12542.44

8

AMP 1 copil cu dizabilitati

9780.1

9

AMP 2 copii cu dizabilitati

15304.5