Nr. 23867/20.05.2019

 

              Către,

 Operatorii economici

interesati in atribuirea contractului ”Servicii de paza, valori si persoane la obiective DGASPC Sibiu (Anunt de participare nr. 22976/15.05.2019, respectiv ADV1079062)

Obiect : Raspuns la clarificari

Intrebarile operatorului economic

  1. Referitor   la Asigurarea   supravegherii   obiectivului  CP  Gulliver, str.Hegel, nr.14 și  supravegherii obiectivului  situat pe StrSpartacus, nr.2, de luni până vineri, între orele 16-7 și pe tot parcursul  zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale , cu acelasi agent de paza.                                                                     

 Intrebare  : Concret , in timpul  orelor  de program mentionate mai  sus  paza este  asigurata   de  catre  acelasi agent  de paza  simultan  la  cele 2 obiective   indicate anterior ?

  1. Intrebare :In  caz de nevoie  , cazuri de  urgenta  ,  este  necesara  asigurarea  Interventiei  la Obiective  cu  Echipaje de  Interventie  Specializate .- detinere   Dispecerat

 

Raspuns autoritatea contractanta

 Răspuns întrebarea 1: Potrivit caietului de sarcini, autoritatea contractanta a solicitat  ca pentru pentru punctul de lucru  DGASPC Sibiu din strada Spartacus, nr. 2 sa fie asigurat un post de L-V, 8 ore / zi, între 8-16, fără sâmbătă, duminică și sărbători legale si pentru CP Gulliver din strada Hegel, nr. 14 sa fie asigurat inca un post  de L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale.

 

Agentul de pază alocat la obiectivul CP Gulliver( de L-D, 24 ore /zi, inclusiv sărbători legale) va asigura și supravegherea obiectivului (punctul de lucru DGASPC Sibiu) situat pe strada Spartacus, nr. 2, de luni până vineri, între orele 16-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

          In concluzie acelaşi agent(cel de la CP Gulliver) va asigura şi supravegherea obiectivului de pe str. Spartacus nr.2  doar de luni până vineri, între orele 16-7 și pe tot parcursul zilelor de sâmbătă, duminică și sărbători legale deoarece:

  1. Obiectivele în cauză sunt situate în aceeaşi zonă la o distanţă de cca 50 m unul faţă de celălalt.
  2. În cadrul imobilului de pe str. Spartacus activitatea se desfăsoară numai în intervalul orar 08-16 de luni până vineri.

 Răspuns intrebarea nr. 2:  În cazul apariţiei unor situaţii deosebite (cazuri de urgenţă, de exemplu : în caz de incendii să ia măsuri de localizare, stingere şi de salvare a persoanelor, bunurilor şi valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe conducerea unităţii beneficiare şi poliţia; să sesizeze poliţia în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia patrimoniul unităţii beneficiare şi să dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor) prestatorul va lua toate măsurile considerate a fi necesare potrivit proprie evaluari.

Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot: Galea Ion