RAPORTUL INTERMEDIAR 4 AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE contractului de achizitie publica avand ca obiect: Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DGASPC Sibiu.