În subordinea Consiliului Județean Sibiu, în structura DGASPC Sibiu se află 11 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități:
- 3 centre tip CIA (centru de îngrijire și asistență);
- 2 centre de tip CRRN (centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică; în cursul anului 2015, pe baza evaluărării nevoilor beneficiarilor, un centru de tip CRRPH a fost transformat în centru tip CRRN));
- 4 centre de tip CRRPH (centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap);
- 2 centre tip CITO (centru de integrare prin terapie ocupațională).

În fiecare centru, pe parcursul anului 2015, s-au desfăşurat activităţi individuale și de grup cu beneficiarii care au constat în:
- evaluare a nevoilor și planificarea serviciilor furnizate în centru și/sau în colaborare cu parteneri;
- informare, orientare;
- consiliere de specialitate (psihologică, socială, medicală);
- dezvoltare a abilităţilor de socializare (în centru, în comunitate, cu ocazia realizării de excursii, ziua porților deschise, spectacole);
- dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
- activități de recuperare/reabilitare;
- educație informală și nonformală;
- activități de informare pentru prevenirea unor comportamente nedorite sau nesănătoase (consum alcool, fumat etc);
- activități de petrecere a timpului liber;
- sprijin pentru depășirea situațiilor de dificultate;
- cunoașterea și respectarea drepturilor și obligațiilor lor, a regulilor de conviețuire în centru;
- sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia, prieteni, persoane din comunitate față de care au dezvoltat legături de atașament;
- soluționarea sesizărilor beneficiarilor sau altor persoane referitoare la aceștia;
- participarea la activități și evenimente, organizate atât în centru, cât și în comunitate;
- participare la bursa locurilor de muncă și sprijin pentru integrarea în muncă – după caz;
- activități legate de îngrijire, hrănire, asigurarea unui mediu de viață cât mai apropiat de cel familial;
- asistență spirituală, în colaborare cu reprezentanții cultelor, cu respectarea opțiunilor beneficiarilor;
- dezvoltarea de parteneriate public-public și public-privat pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate.

La data de 31.12.2015 în centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap sunt protejate un număr de 745 persoane cu adulte cu handicap, astfel:
- 523 sunt asistați în Centre de recuperare și reabilitare / centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică;
- 95 sunt asistați în Centre de integrare prin terapie ocupațională;
- 127 sunt asistați în Centre de îngrijire și asistență.

Pentru mai multe detalii privind activitatea DGASPC Sibiu si a centrelor din subordine accesati link-urile de mai jos:

Accesati: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2015
Accesati: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2016
Accesati: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2017
Accesati: Raport de activitate CIA AGNITA 2015
Accesati: Raport de activitate CIA BIERTAN 2015
Accesati: Raport de activitate CIA EP N. POPOVICIU BIERTAN 2015
Accesati: Raport de activitate CITO DUMBRAVENI II 2015
Accesati: Raport de activitate CITO MEDIAS 2015
Accesati: Raport de activitate CRRN RIU VADULUI 2015
Accesati: Raport de activitate CRRN TALMACIU 2015
Accesati: Raport de activitate CRRPH CISNADIE 2015
Accesati: Raport de activitate CRRPH DUMBRAVENI 2015
Accesati: Raport de activitate CRRPH MEDIAS 2015
Accesati: Raport de activitate CRRPH TALMACIU II 2015