Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu, pentru anul 2020.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu, pentru anul 2019.