SERVICIILE APARATULUI PROPRIU AL DGASPC SIBIU CONFORM ORGANIGRAMEI 2015

Manager public
Compartiment Corp control
Serviciul Monitorizare si analiză statistică
Serviciul Juridic si resurse umane
Serviciul Strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile neguvernamentale
Compartimentul Comunicare, IT si registratura
Compartimentul Audit
Biroul Adoptii si postadopti ( Accesati: Procedura adoptiei )
Serviciul Evaluare complexa a copilului ( Accesati: Prezentare SEC )
Serviciul Evidenta si plata prestatii sociale
Serviciul Managementul calitatii serviciilor sociale
Serviciul Management de caz pentru protectie rezidentiala si familiala
Serviciul Contabilitate
Serviciul Finante, buget, salarizare
Biroul Administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare
Compartimentul Achiziții publice si contractare servicii sociale
Serviciul de evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare, exploatare
Serviciul Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap ( Accesati: Detalii SECA )
Serviciul Management de caz pentru asistenta maternala

Accesati:
Pliant1 aparat propriu 2016
Pliant2 aparat propriu 2016


Accesati:

***RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI PROPRIU AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

***STAT FUNCTII AVIZARE