Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunţă concurs în vederea ocupării a patru posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

 • ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Superioare de specialitate
 • Atestat de libera practica

 Conditii de desfasurare :

 • Proba scrisa in data de 13.12.2016, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 15.12.2016, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 05.12.2016, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 1. Cerere de inscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE:

EDUCATOR-1  POST PE PERIOADA DETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 12.12.2016 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 14.12.2016, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 28.11.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential

2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

 

EDUCATOR-3  POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii cu diploma de bacalaureat

 

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 12.12.2016 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 14.12.2016, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 28.11.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential

2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAS anunță concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi in cadrul institutiei:

 INFIRMIER: -2  POSTURI  pe perioadă nedeterminată:

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 10 clase absolvite

 Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 19/DEC./2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 22/DEC./2016 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 16 NOV. 2016 (inclusiv) ora 14 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

   Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de infirmier pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 • Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 4, 5; Modulul V: Standardul 1
 • Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunță:

Examen de promovare în grad profesional/treaptă profesională pentru următoarele posturi:

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE – din treapta Instructor de educație debutant la Instructor educație

Condiții de participare pentru promovarea pe treapta Instructor de educație: 

 • Minim 6 luni în funcția din care promovează

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE - obținere treapta Principal

Condiții de participare pentru promovarea pe treapta principal: 

 • Minim 3 ani în funcția din care promovează și performanțele profesionale individuale apreciate cu calificativul ,,foarte bine,, cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Condiții de desfășurare a examenelor:

- depunere dosare: până în data de 15.11.2016

- verificarea cererilor și condițiilor de participare: 16.11.2016

- Proba scrisă - data de 15/12/2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 20/12/2016 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS ,str. Luncii, Nr. 1

BIBLIOGRAFIE

Pentru promovarea pe treapte a posturilor de Instructor de educație:

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. Anexa 1.
 1. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 

 

 1. ASISTENT SOCIAL Principal – 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social - Treapta de competentă profesională Principal;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 5ani;

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;
 4. Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 6. G.nr.1434/2004, republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 

 1. PSIHOLOG Principal - 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog principal in psihologie clinica;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 10 ani conform  dispoziţilor  Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările si completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PSIHOLOG ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;
 4. Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 6. G.nr.1434/2004, republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 

 1. CONSILIER JURIDIC gradul IA -1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 6. Codul de procedura civila
 7. G.nr.1434/2004, republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 1. SOFER treapta profesionala I – 1 post funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): carnet de conducere categoria B si D;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în profesie necesară ocupării postului – minim 10 ani.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER ÎN CADRUL CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

  1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  2. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUGnr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul, respectiv pentru postul de şofer proba practica si interviu.

Proba scrisă si proba practica va avea loc în data de 23.11.2016, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 28.11.2016, ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 14.11.2016 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.