REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1

ILIUŢ LENUŢA

Educator

71.66

ADMIS

2

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

85.66

ADMIS

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 18.01.2018, ora 15,50, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1

ILIUŢ LENUŢA

Educator

61.83

ADMIS

2

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

52.5

ADMIS

3

NEAGOI VIRGIL

Educator

NEPREZENTAT

Rezultatul probei scrise afişat azi , 18.01.2018, ora 14,40 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 1041 / 10.01.2018

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

CONSTANTIN CRISTIAN

Educator

RESPINS

LIPSA EXPERTIZA NEUROPSIHIATRICA

2.

ILIUŢ LENUŢA

Educator

ADMIS

-

3.

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

ADMIS

-

4

NEAGOI VIRGIL

Educator

RESPINS

LIPSA EXPERTIZA NEUROPSIHIATRICA

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi,10.01.2018 ora 11,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.2840/19.01.2018

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de asistent medical principal studii PL–1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – CP Gulliver pentru concursul organizat în data de  18.01.2018-25.01.2018

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

BUJOR  ELENA

ASISTENT MEDICAL

CP CULLIVER

40

 

RESPINS

 

2

STROILA MIHAELA

ASISTENT MEDICAL

CP GULLIVER

88.66

 

ADMIS

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   19.01.2018 ora 10.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Marcela Reche -medic specialist    DGASPC Sibiu

Secretar comisie : Cristian Mardasan  -Consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, din cadrul aparatului propriu si centrele din subordine dupa cum urmeaza :

 

A.SERVICIUL DE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE- Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei.

 

        PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post, perioadă nedeterminată.

       Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 177/2003-privind standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului

 

       PSIHOLOG  STAGIAR- 1 post,  perioadă nedeterminată.

       Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare.

3.Ordinul nr. 177/2003-privind standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului

 

 

B.CENTRUL  DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITAŢI ,,TAVI BUCUR” CISNĂDIE.

 

EDUCATOR -  2  posturi pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în studii necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

3.Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

 

C.CENTRUL  DE PLASAMENT ,,GULLIVER” SIBIU.

 

        ASISTENT MEDICAL  PRINCIPAL - 1  post pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 4 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.
 3. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 4. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 5. Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.01.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 25.01.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 08.01.2018 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Date de contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii pentru postul de psiholog.
 • Expertiză neuropsihiatrică pentru posturile de educator si asistent medical.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

        DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

    LAURA CAMELIA VÎLSAN                                            MARIA  ALBINARU                          

 

                                                                  

                             

                                                                                               Şef Serviciu Resurse Umane   

                                                                                                             Stela Stoica      

 

 

                                                                                                               Întocmit

                                                                                                      Cristian Mărdăşan