DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 Nr. 61164/06.12.2019

REZULTATUL FINAL

 Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant  de  Asistent medical– 1 post pe perioadă determinată din cadrul Centrului de primire în regim de urgență Sf.Ana - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 03-05.12.2019

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Radu Alexandra Elena

Asistent Medical

90

100

95

Admis

 Rezultatul  final afişat azi, 06.12.2019, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie: - Mirela Lupu sef CPRU Sf.Ana

 Secretar comisie :   - Maria Ilie consilier DGASPc Sibiu

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.61002/05.12.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Asistent Mediacl – 1 post pe perioadă determinată din cadrul Centrul de primire in regim de urgenta Sf.Ana - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 03-05.12.2019

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Radu Alexandra Elena

Asistent medical

CPRU Sf.Ana

100

Admis

 Rezultatul  probei,  a fost afisat azi 05.12.2019

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie: Mirela Lupu sef CPRU Sf.Ana

 Secretar comisie :  Maria Ilie -Consilier DGASPC Sibiu

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.60793/05.12.2019

  REZULTATELE FINALE

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual de sofer

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CPRU Sf Ana pentru concursul organizat în data de 26-29.11.2019

 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba practica

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

1

TUTELEA VASILE

sofer

60,33

67,3463,82

RESPINS

2

FLORESCU FLORIN

sofer

64,33

71,67

68

RESPINS

3

JITIANU DELIA-ELENA

sofer

78

76

77

RESPINS

4

TAREAN NICOLAE FLORIN

sofer

64,66

53,34

59

RESPINS

5

RADUICA DORU

sofer

76

80,67

78,38

ADMIS

 

  1. Rezultatul final afişat azi 05,12,2019, ora 9,00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.,jud.Sibiu

Presedinte comisie Bartos Adrian sef birou DGASPC Sibiu

 Secretar comisie   Cristian Mardasan  -Consilier DGASPC Sibiu

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.60993 /05.12.2019

REZULTATUL INTERVIU

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 03-05.12.2019 pentru examenul de ocuparea a unui post  contractual vacant de Psiholog Practicat –Centrul Ocupațional Pentru Persoane cu Dizabilități- DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Punctajul  probei de interviu

Rezultatul probei de interviu

Acaru

Alexandra

Psiholog practicant

COPD

90

Admis

Mărginean Cătălina

Psiholog practicant

COPD

90

Admis


Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Rezultatul  a fost afişat azi 05.12.2019   la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2. 

Preşedinte comisiei:     Șeprodi Liliana

Secretar comisie:     Ilie Maria

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR. 60772 / 05.12.2019

 REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12-16.12.2019 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament Agarbiciu din cadrul DGASPC Sibiu de:

- administrator II – 1 post pe perioadă determinată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

OINĂCARU VIOREL-ADRIAN

Administrator II

ADMIS

 

------------------------

 

2

BOGDAN ERNESTINE-GABRIELLE

Administrator II

RESPINA

-Lipsa certificat de integritate comportamentala

-Lipsa expertiza neuropsihiatrica

-Lipsa dovada vechime munca

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 05.12.2019, ora.10.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Dan Cornelia

Membru comisie - Roman Bianca Cristina

                        - Popovici Ioan

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş