DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.35759/24.07.2018

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 30.07.2018-02.08.2018 - pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul DGASPC Sibiu – Birou Achizitii Publice si Contractare Serviciilor Sociale:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

DAN ANDREI RADU

Consilier clasa I grad profesional superior

ADMIS

---------------------------------

 

 

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor afişat azi , 24.07.2018, ora.10,00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

 

 

Preşedinte comisie: Laura Camelia Vîlsan

 

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

REZULTATUL FINAL

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul SMCAM - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data17-20.07.2018,

 

Funcțiile din care promovează sunt:

- Consilier principal și promovează în funcția de consilier superior                          

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Dobre Irina Codruta

Consilier Superior

97,6

95

96,3

ADMIS

Rezultatul  final afişat azi, 23.07.2018,  ora13.00 ,la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: -  Condruta Codau Director general Adj. DGASPC Sibiu

Secretar comisie :    -  Popescu Elena Andreea

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

  1. 35234 /20.07.2018

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul CP Gulliver - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data17-20.07.2018,

 

Funcția din care promoveazăeste:

- Consilier principal si promoveaza in consilier superior

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Dobre Irina Codruta

Consilier Superior

DGASPC Sibiu

95

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  20.07.2018, ora 12.45

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie: Codruta Codau Director General Adj. DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  Popescu Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.35370/20.07.2018

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

Pentru examenul de promovare organizat în perioada 17.07.2018 – 20.07.2018 pentru funcţia PUBLICA – consilier grad profesional superior in cadrul SMCPRF -DGASPC Sibiu:

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

COMSA CRINA ANA

consilier grad profesional superior

SMCPRF

94.33

ADMIS

 

Rezultatul probei a fost afişat azi 20.07.2018 ora 13:00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidata nemulţumită poate face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Presedinte comisie :Codruta Eugenia Codau

Secretar : Stela Stoica

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 34969/ 18.07.2018

 

REZULTATUL PROBEI scrise

Pentru EXAMENUL de PROMOVARE organizat în perioada 17.07.2018-20.07.2018 pentru funcţia contractuală - PUBLICA – consilier grad profesional superior in cadrul SMCPRF -DGASPC Sibiu:

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

COMSA CRINA ANA

consilier grad profesional superior

 

SMCPRF

89.67

ADMIS

 

Rezultatul probei a fost afişat azi 18.07.2018 ora 13:00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult O ZI LUCRĂTOARE de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Presedinte comisie :Codruta Eugenia Codau

Secretar : Stela Stoica