DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 32423/04.07.2018

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 02.07.2018  -05.07.2018  pentru postul vacant de execuţie – INFIRMIERĂ (1 post)  -  din cadrul DGASPC Sibiu – CS Prichindelul - CPRU

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

DAN NELA

INFIRMIERĂ

CS Prichindelul - CPRU

80,67

admis

Rezultatul probei  a fost afişat azi 04.07.2018 ora 10,45    la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: ION IULIANA 

Secretar comisie:      ITTU  ANGELA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.32279/03.07.2018

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea postului de conducere contractual vacant de Director CIA BIERTAN 

pentru concursul organizat în data 02.07.2018

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

HAJNAL  PETER-FLORIN

Director

CIA BIERTAN

0

 

         RESPINS

2

HOISAN GABRIEL

Director

CIA BIERTAN

46.15

 

RESPINS

 

3

POPŞOR IOANA

Director

CIA BIERTAN

28.80

 

         RESPINS

 

Rezultatul  probei scrise  a fost afisat azi  03.07.2018  ora 15.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie Laura Camelia Vîlsan Director general  al  DGASPC Sibiu

Secretar comisie   Cristian Mardasan  -Consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 32078 / 03.07.2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 02.07.2018 – 05.07.2018,  pentru postul vacant de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – INFIRMIERĂ (1 post) – CS Prichindelul - CPRU

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

DAN NELA

Infirmieră

CS Prichindelul - CPRU

61,73

ADMIS

 

Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei  scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Rezultatul probei  a fost afişat azi 03.07.2018  ora 9,30 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: ION IULIANA

Secretar comisie:        ITTU ANGELA

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

 

Anunţă

Concurs în vederea ocupării a doua posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului - INFIRMIER - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

 

Nivelul studiilor:

 • Studii 10 clase
 • Curs calificare infirmier sau echivalent

Conditii de desfasurare :

 

 • Proba scrisa in data de 24.07.2018, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 26.07.2018, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 16.07.2018, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 

 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. Copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; ;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 32090 / 03.07.2018

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 02.07.2018 – 05.07.2018,  pentru postul vacant de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – SPALATOREASA (1 post) – CPCD SPERANTA

 

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

POPA GIZELA

spalatoreasa

CPCD Speranta

88,33

ADMIS

 

Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei  scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Rezultatul probei  a fost afişat azi 03.07.2018  ora 9,45  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Preşedinte comisiei: TOADER DANIELA

 

Secretar comisie:        ITTU ANGELA