DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante:

1.CPCD SPERANTA Sibiu

-ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL– 1 post perioada nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-Treapta de competentă profesională Principal;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesare ocupării postului –5 ani;

                                                     BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – art. 430, 432-434, 437,439-441, 443-449

-ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta medicala;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 an.

BIBLIOGRAFIE :

 1. Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
 2. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 4. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437,439-441, 443-449.

 

2.CP AGARBICIU

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT– 1 post perioada nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;

b)Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-Treapta de competentă profesională Practicant;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în profesie necesare ocupării postului –1 an;

                                                     BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ – art. 430, 432-434, 437,439-441, 443-449

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 04.02.2020 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 07.02.2020 ora 10:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 23.01.2020 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Date de contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia şi documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane şi pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Expertiză neuropsihiatrică;

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.1652/13.01.2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 10.01.2020-15.01.2020 - pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Strategii Programe Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Relatia cu ONG:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

BURNETE ANCA-ANAMARIA

Consilier clasa I grad profesional superior

 

 

27,8

 

 

RESPINS

 

 

2

MARINCA SIMONA-DARIA

Consilier clasa I grad profesional superior

RETRAS DOSARUL DE CONCURS IN DATA DE 08.01.2020

Rezultatul probei scrise afişat azi , 13.01.2020, ora 10,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Demian Adela Teodora

Membrii comisie: Canciu Adrian

Slabu Delia

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

REZULTAT SELECIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de asistent social practicant post

pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu – COPD

pentru concursul organizat în data de 16-21.01.2020

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

OLTEANU LOREDANA

Asistent social

ADMIS

 

-----

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   08.01.2020 ora  9.00

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

REZULTAT SELECIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de execuţie contractual vacant de psihopedagog post

pe perioadă determinată din cadrul DGASPC Sibiu –Centrul de zi pentru copilul cu tulburări din spectrul autist Sf.Casian Mediaş

  pentru concursul organizat în data de 16-21.01.2020,

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

CUCUI  DINUŢ-CRISTINA

Psihopedagog

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   07.01.2020 ora 14.00

 

Presedinte comisie : Patrut Elena psihopedagog  DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  Mardasan Cristian consilier superior

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 1. 471/08.01.2020

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 16.01.2020 – 21.01.2020 pentru postul  de execuţie pe perioadă nedeterminată de administrator I – CP Orlat – DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

ALBU MARIA

Administrator I

CP Orlat

 

 

admis

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatul selectiei a fost afişat azi 08.01.2020 ora 8.40 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie: Neguț Daniela

Secretar comisie:  Ittu Angela