COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a postului de ECONOMIST I pe perioada nedeterminata, a postului de ASISTENT SOCIAL PRACTICANT pe perioada nedeterminata si doua posture de educator cu studii medii pe perioada nedeterminata.

 • Conditiile de participare la concurs pentru economist I:
 1. Studii superioare – profil stiinte economice
 2. Conditii specifice: economist licentiat, vechime minim 4 ani in functie.
 • Conditiile de participare la concurs pentru asistent social practicant:
 1. Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala – profil asistenta sociala
 2. Aviz eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
 • Conditiile de participare la concurs pentru educatori cu studii medii:
 1. Studii medii cu diploma de bacalaureat

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 20.04.2017 pana la data de11 .05.2017 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :

Selectia dosarelor – in data de 12.05.2017 ora 12:00

Proba scrisa – in data de 22.05.2017, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Proba interviu – in data   25.05.2017   , ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;

2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;

5.Curriculum vitae;

6.Cazier judiciar;

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

8.Testare psihologica in vederea angajarii;

9.Testare neuropsihiatrica in cazul asistentului social si a educatorului

10.Copie dupa avizul de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip  se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8

Relatii suplimentare la nr. Tel.:  0269/842906, 0269/831812, 0753570572.

 

BIBLIOGRAFIE pentru economist I:

 1. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Ordin 1917/2005 – Norme metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 4. Ordinul 2021/2013 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
 5. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instiutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
 6. OMF 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
 7. Legea nr.477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual

 

BIBLIOGRAFIE pentru asistent social practicant si educator:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 2. Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip residential pentru copiii cu dizabilitati
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

SEF CENTRU,

ALEXA ALISA

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunt concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul instituţiei:

INFIRMIER: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 10 clase absolvite

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 09/MAI/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de infirmier pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 • Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 5; Modulul V: Standardul 1
 • Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE TREAPTA PRINCIPAL: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiții de participare la concurs:

 - Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

- minim 7 ani vechime

-permis de conducere categoria B

Orice calificare in plus constituie un avantaj.

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 9/MAI/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

-Copie dupa permis de conducere

Copii dupa acte doveditoare ale altor calificari.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Instructor de educație Principal pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
 2. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

   INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE: -1  POST  pe perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs:

 - Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

-1 an vechime

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 9/MAI/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Instructor de educație Principal pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități –
 2. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

 

 

 

ASISTENT MEDICAL -1 post pe perioada nedeterminată

Condiții specifice de participare la concurs:

- Studii postliceale de specialitate;

- Atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Asisțentilor Medicali din România

-1 an vechime

 

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 9/MAI./2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

 

     Dosarul de înscriere la concurs trebuie sî conțină în mod obligatoriu următoarele:

 • Cerere de înscriere tip;
 • Copia actului de identitate;
 • Curriculum vitae;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Testare psihologică în vederea angajării;
 • Autorizația de liberă practică, acordată de catre Ministerul Sănătății pentru exercitarea profesiei.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Asistent medical Principal pe perioadă nedeterminată:

 

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III standardele 1, 2; Modulul IV standardul 6.

 

 1. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 1. Urgențe medico-chirurgicale - sinteze pentru asistenți medicali, editia a III-a, de Lucreția Titircă, Editura Medicală 2002.

 

Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.

Relații suplimentare la  tel. 0269/820 099; 0784 266 722.

Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Bastionului nr. 6 jud.Sibiu, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi contractuale vacante, din cadrul instituţiei,

 1. Infirmiera -1 post          

                Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Minim 8 clase;
 • Fară vechime.

                Condiţii de desfăşurare:

 • Proba scrisă: la data de 02.05.2017 ora 10.00;
 • Probă interviu: la data de 05.05.2017 ora 10.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Bibliografie pentru postul de infirmier

 1. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi:

Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19

 1.  Ghidul pentru infirmieri
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. SPALATOREASA- 1post

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Minim 8 clase;
 • Fara vechime

Condiţii de desfăşurare:

 • Proba scrisă: la data de 02.05.2017 ora 11.00;
 • Probă interviu: la data de 05.05.2017 ora 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc.Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Bibliografie pentru postul de spalatoreasa:

 1. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi:

Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Ordinul 1025/7.XII.2000, Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale: punctele: 1-11;
 3. Ordinul nr. 261/06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare; Normele tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

Cap. 1. Art. 1. Definiţie.

Cap. 2.  Art.2-7. Curăţarea.

Cap. 3.   Art. 8-42. Dezinfecţia.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

  1. Formular de înscriere tip;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. Copie carnet de muncă, conform cu originalul si o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă(dupa anul 2011);
  5. Cazier judiciar;
  6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
  7. Curriculum vitae;
  8. Testare psihiatrică
  9. Testare psihologică
  10. Dosar plic

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de  21.04.2017, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Relatii suplimentare la sediul institutiei, str. Bastionului nr.6 sau la tel. 0269/210068.

 

                           Sef Centru,

                      Onoriu Iosif Moldovan                                                        

 

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU organizează concurs pentru postul de :

 1. ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
  Condiții de participare la concurs:
  - Studii superioare de specialitate în domeniul asistenței sociale;

-Aviz de liberă practică, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;

-Minim 1 an vechime în specialitatea studilor necesare în exercitarea profesiei de asistent social.

Condiții de desfășurare pentru postul de asistent social:
- Proba scrisă - în data 04.05.2017, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

- Proba interviu - în data de 08.05.2017, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs din data de 10.04.2017 până la data de 21.04.2017, ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.

Formularele de înscriere tip, se găsesc la CPCD Turnu Roșu, Turnu Rosu str. Gării nr.693

BIBLIOGRAFIE

 1. Bibliografie - Asistent Social

  -Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.

  -Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

  - Legea 448/2006 (republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  - Legea 292/2011 (actualizata) –Legea asistentei sociale

  - Legea 466/2004 (actualilzata) privind Statutul asistentului social

-

Relatii suplimentare la CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693, tel.0269/527.670

 

                                                              Șef Centru,

                                                      Pr. Cristian Ioan Nicolae

Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul instituției:

 • 1 post ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL pe perioadă nedeterminată

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

            -Studii postliceale de specialitate

            -Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Medicali

            -Grad de specialitate Principal

 • 1 post PSIHOLOG  pe perioadă nedeterminată

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

            -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei;

- Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor

Concursul constă în două probe, proba scrisă și interviu , și se va desfășura conform următorului calendar:

18 aprilie 2017, ora 14,00 termenul limită de depunere a dosarelor -la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

26 aprilie 2017, ora 10,00  proba scrisă –la  sediul centrului:Biertan,  Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

28 aprilie 2017, ora 10,00  interviu- la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15.

Pentru înscriere  candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere la concurs ;
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii acte de studii;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

  Copiile de pe acte vor fi însoțite și de  original,  în vederea verificării conformității  cu acestea.

- Bibliografie pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL

 1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1 Modul II Standard 1; Modul III Standard 1 , 2, 6; Modul IV Standard 4, 6; Modul V Standard 1;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3.Urgențe medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenții medicali, ediția a 3-a, L.Titirică, Ed.Medicală 2002.

- Bibliografie pentru ocuparea postului de PSIHOLOG

 1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1 Modul II Standard 1 , 2; Modul III Standard 3, 4, 5; Modul V Standard 1

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3.Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

                   Director                                                                                 

              Daniela Iușan