COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs 1 post de EDUCATOR CU STUDII MEDII pe perioada nedeterminata, 1 post de ASISTENT SOCIAL PRACTICANT pe perioada nedeterminata si 1 post de infirmiera pe perioada nedeterminata.

 • Conditiile de participare la concurs pentru educatori cu studii medii:
 1. Studii medii cu diploma de  bacalaureat,
 • Conditiile de participare la concurs pentru asistent social practicant:
 1. Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala – profil asistenta sociala
 2. Aviz eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
 • Conditiile de participare la concurs pentru infirmier
 1. Minim 10 clase

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 18.07.2017 pana la data de 31.07.2017 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :

Selectia dosarelor – in data de 31.07.2017 ora 14:00

Proba scrisa – in data de 7.08.2017, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Proba interviu – in data   10.08.2017, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;

2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;

5.Curriculum vitae;

6.Cazier judiciar;

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

8.Testare psihologica in vederea angajarii;

9.Testare neuropsihiatrica in cazul asistentului social si a educatorului

10.Copie dupa avizul de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip  se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8

Relatii suplimentare la nr. Tel.:  0269/842906, 0269/831812, 0753570572.

BIBLIOGRAFIE pentru asistent social practicant si educator:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 2. Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip residential pentru copiii cu dizabilitati
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

BIBLIOGRAFIE pentru infirmiera

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 2. Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip residential pentru copiii cu dizabilitati ( standardele 9,10,11,15,18,19)

SEF CENTRU,

BABA ELENA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  APARATULUI PROPRIU ŞI A CENTRULUI  DE ZI ``GABRIELA``.

1.PSIHOLOG Practicant -1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată în cadrul Serviciului de evaluare iniţială, prevenire şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, exploatare -Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă - telefonul copilului şi al familiei;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 2. Perfecţionări (specializări): Atestat de liberă practică- Treapta (nivelul) de specializare:Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim1 an

2.INSTRUCTOR ERGOTERAPIE – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată în cadrul Centrului de zi `` GABRIELA``

 Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii medii- absolvenţi cu diplomă de bacalaureat;
 2. Perfecţionări (specializări):
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an, cu experienţă în unităţi de asistenţă socială de minim 1 an.

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.08.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 24.08.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 08.08.2017 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

        DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

    LAURA CAMELIA VÎLSAN                                            MARIA  ALBINARU                          

                                                                                                          Sef serviciu juridic si resurse umane 

                                                                                                                         Daniela Eugenia Păcurar                                        Compartiment resurse umane    

Stela Stoica

CITO Dumbraveni II anunta CONCURS - POST CONSILIER JURIDIC 
CONSILIER JURIDIC grad I - 1 post pe perioada nedeterminata

     1.Conditii specifice de participare la concurs:
     -      Studii superioare cu diploma de licenta in specializarea DREPT/STIINTE JURIDICE

 • Vechime in specialitatea studiilor , minim 4 ani
  Conditii de desfasurare:
  - Selectie dosare: data de        :14/08/2017 ora 10:00
  - Sustinerea unei probe scrise  : 21/08/2017,ora 10:00
 • - Sustinerea unui interviu       :23/08/2017 ora 10:00
 • Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 11/08/2017 la sediul CITO Dumbraveni II, str. Aviator Aurel Tifrea, Nr.2

 2.Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
    - Cerere tip de inscriere la concurs;
    - Copia actului de identitate;
    - Copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
    - Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul
    - Cazier judiciar
    - Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
    - Curriculum vitae
    - Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografiile pentru concurs si formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al CITO Dumbraveni II, str. Aviator Aurel Tifrea, Nr. 2.. 
Relatii suplimentare la telefon 0269/865888; 0784 250621, 0740/189442.
BIBLIOGRAFIE CONCURS: CONSILIER JURIDIC:

 1. Legea Nr. 477 / 2004 privind Codul de Conduita a Personalului Contractual din Autoritatile si Institutiile Publice;
 2.  Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;

      3.HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de   aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 1. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 2. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – ANEXA Nr. 1
 3. Legea 53/2003 Codul muncii actualizat.

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SIBIU

NR .33133/25.07.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada  24.07.2017-27.07.2017, pentru funcţia contractuală de conducere din cadrul DGASPC Sibiu - Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,, - ȘEF CENTRU

 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

BLAGA

NICOLAE-SEBASTIAN

 

Șef centru

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

 

25,71

 

RESPINS

2

HANEA

DUMITRU

 

Șef centru

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

 

17,78

 

RESPINS

3

ILIE

MARIA

 

Șef centru

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

 

31,95

 

RESPINS

4

RODEAN

PETRUȚA -ANCA

 

Șef centru

Centrul de Primire în Regim  de Urgență Pentru Victimele Violenței Domestice ,,Sf.ANA,,

-

 

RETRAS DOSAR

            Rezultatul probei  scrise a fost afişat azi  25.07.2017 ora  16,30  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2. 

            Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Interviul pentru candidaţii declarați admişi la proba scrisă  va avea loc în data de  27.07.2017 ora 12,00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

            Preşedinte comisie: LAURA CAMELIA VÎLSAN-  Director General   DGASPC Sibiu

           Secretar comisie:  DANIELA OBÂRŞE -Consilier DGASPC Sibiu

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE, anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 1 post vacant, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Minim 8 clase

Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Proba practica/scrisa  - data  de 10.08.2017 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii   nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  11.08.2017, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 03.08.2017, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar : 8.00-15.00).

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap .

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (intre orele 8.00-15.00).

  Director,

Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela