CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunt concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul instituţiei:

INFIRMIER: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 10 clase absolvite

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 09/MAI/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de infirmier pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 • Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 5; Modulul V: Standardul 1
 • Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE TREAPTA PRINCIPAL: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiții de participare la concurs:

 - Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

- minim 7 ani vechime

-permis de conducere categoria B

Orice calificare in plus constituie un avantaj.

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 9/MAI/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

-Copie dupa permis de conducere

Copii dupa acte doveditoare ale altor calificari.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Instructor de educație Principal pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
 2. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

   INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE: -1  POST  pe perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs:

 - Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

-1 an vechime

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 9/MAI/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Instructor de educație Principal pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități –
 2. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 

 

 

 

ASISTENT MEDICAL -1 post pe perioada nedeterminată

Condiții specifice de participare la concurs:

- Studii postliceale de specialitate;

- Atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Asisțentilor Medicali din România

-1 an vechime

 

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 9/MAI./2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 15/MAI/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 28 APRILIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

 

     Dosarul de înscriere la concurs trebuie sî conțină în mod obligatoriu următoarele:

 • Cerere de înscriere tip;
 • Copia actului de identitate;
 • Curriculum vitae;
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 • Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Testare psihologică în vederea angajării;
 • Autorizația de liberă practică, acordată de catre Ministerul Sănătății pentru exercitarea profesiei.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Asistent medical Principal pe perioadă nedeterminată:

 

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III standardele 1, 2; Modulul IV standardul 6.

 

 1. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 1. Urgențe medico-chirurgicale - sinteze pentru asistenți medicali, editia a III-a, de Lucreția Titircă, Editura Medicală 2002.

 

Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.

Relații suplimentare la  tel. 0269/820 099; 0784 266 722.

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU ROȘU organizează concurs pentru postul de :

 1. ASISTENT SOCIAL PRACTICANT – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
  Condiții de participare la concurs:
  - Studii superioare de specialitate în domeniul asistenței sociale;

-Aviz de liberă practică, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali;

-Minim 1 an vechime în specialitatea studilor necesare în exercitarea profesiei de asistent social.

Condiții de desfășurare pentru postul de asistent social:
- Proba scrisă - în data 04.05.2017, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

- Proba interviu - în data de 08.05.2017, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs din data de 10.04.2017 până la data de 21.04.2017, ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de înscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
4. Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
8. Testare psihologică în vederea angajării

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.

Formularele de înscriere tip, se găsesc la CPCD Turnu Roșu, Turnu Rosu str. Gării nr.693

BIBLIOGRAFIE

 1. Bibliografie - Asistent Social

  -Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.

  -Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

  - Legea 448/2006 (republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  - Legea 292/2011 (actualizata) –Legea asistentei sociale

  - Legea 466/2004 (actualilzata) privind Statutul asistentului social

-

Relatii suplimentare la CPCD Turnu Roșu, Turnu Roșu str. Gării nr.693, tel.0269/527.670

 

                                                              Șef Centru,

                                                      Pr. Cristian Ioan Nicolae

Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul instituției:

 • 1 post ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL pe perioadă nedeterminată

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

            -Studii postliceale de specialitate

            -Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Medicali

            -Grad de specialitate Principal

 • 1 post PSIHOLOG  pe perioadă nedeterminată

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

            -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei;

- Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor

Concursul constă în două probe, proba scrisă și interviu , și se va desfășura conform următorului calendar:

18 aprilie 2017, ora 14,00 termenul limită de depunere a dosarelor -la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

26 aprilie 2017, ora 10,00  proba scrisă –la  sediul centrului:Biertan,  Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

28 aprilie 2017, ora 10,00  interviu- la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15.

Pentru înscriere  candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere la concurs ;
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii acte de studii;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Curriculum vitae;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

  Copiile de pe acte vor fi însoțite și de  original,  în vederea verificării conformității  cu acestea.

- Bibliografie pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL

 1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1 Modul II Standard 1; Modul III Standard 1 , 2, 6; Modul IV Standard 4, 6; Modul V Standard 1;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3.Urgențe medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenții medicali, ediția a 3-a, L.Titirică, Ed.Medicală 2002.

- Bibliografie pentru ocuparea postului de PSIHOLOG

 1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1 Modul II Standard 1 , 2; Modul III Standard 3, 4, 5; Modul V Standard 1

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3.Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

                   Director                                                                                 

              Daniela Iușan                          

Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Bastionului nr. 6 jud.Sibiu, organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi contractuale vacante, din cadrul instituţiei,

 1. Infirmiera -1 post          

                Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Minim 8 clase;
 • Fară vechime.

                Condiţii de desfăşurare:

 • Proba scrisă: la data de 02.05.2017 ora 10.00;
 • Probă interviu: la data de 05.05.2017 ora 10.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Bibliografie pentru postul de infirmier

 1. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi:

Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19

 1.  Ghidul pentru infirmieri
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 1. SPALATOREASA- 1post

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Minim 8 clase;
 • Fara vechime

Condiţii de desfăşurare:

 • Proba scrisă: la data de 02.05.2017 ora 11.00;
 • Probă interviu: la data de 05.05.2017 ora 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc.Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Bibliografie pentru postul de spalatoreasa:

 1. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi:

Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Ordinul 1025/7.XII.2000, Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale: punctele: 1-11;
 3. Ordinul nr. 261/06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare; Normele tehnice privind curaţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

Cap. 1. Art. 1. Definiţie.

Cap. 2.  Art.2-7. Curăţarea.

Cap. 3.   Art. 8-42. Dezinfecţia.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

  1. Formular de înscriere tip;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  4. Copie carnet de muncă, conform cu originalul si o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă(dupa anul 2011);
  5. Cazier judiciar;
  6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităţi sanitare abilitate;
  7. Curriculum vitae;
  8. Testare psihiatrică
  9. Testare psihologică
  10. Dosar plic

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de  21.04.2017, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Relatii suplimentare la sediul institutiei, str. Bastionului nr.6 sau la tel. 0269/210068.

 

                           Sef Centru,

                      Onoriu Iosif Moldovan                                                        

 

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE,ANUNTA Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 1 post temporar vacant

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Minim 8 clase

 1. ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL– 1 post temporar vacant

      Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : 

- Studii postliceale de specialitate;

-Vechime in domeniu, minim 5  ani ;

- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali.

 1. ASISTENT MEDICAL– 1 post temporar vacant

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : 

- Studii postliceale de specialitate;

- Vechime in domeniu, minim 6 luni ;

- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

      Proba practica/scrisa  - data  de 19.04.2017 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii            nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  21.04.2017, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A,       Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 07.04.2017, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484

 1. ASISTENT SOCIAL Practicant – 1 post vacant pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

-Nivelul studiilor : superioare

-Vechime in domeniu : minim 1  an ;

-Avizul de exercitare a profesiei, eliberat de Colegiului National al Asistentilor Sociali

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

      Proba scrisa  - data  de 26.04.2017 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  28.04.2017, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A,       Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 14.04.2017, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru concurs ASISTENT MEDICAL :

- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap ;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

- Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenti medicali, editia 3 de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap .

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Bibliografia pentru concurs ASISTENT SOCIAL Practicant :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap .

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

- Legea 448/2006 (republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Legea 292/2011 (actualizata) –Legea asistentei sociale

- Legea 466/2004 (actualilzata) privind Statutul asistentului social

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484.

           Director ,

           Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela