REZULTATUL FINAL

                                    Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psiholog Practicant – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –Serviciul de Evaluare Initiala, Prevenire si Interventii in situatii de abuz, neglijare si exploatare pentru concursul organizat în data de 02-05.07.2018

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Badiu Denisia Luciana

Psiholog Practicant

53,3

89,6

71,45

ADMIS

2

Chirca Iuliana Mihaela

Psiholog Practicant

66,3

61,6

63,95

RESPINS

3

Lazar Iuliana Maria

Psiholog Practicant

54,6

64

59,3

RESPINS

 

Rezultatul  final afişat azi, 09.07.2018   ora  09.00  la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 

Preşedinte comisie: -  Foloba Liviu Radu  sef serviciu –DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie :    -  Popescu Elena Andreea

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 32826/06.07.2018

 

REZULTATUL FINAL

 

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 02.07.2018 – 05.07.2018, pentru postul vacant de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – infirmieră (1 post) – CS Prichindelul - CPRU

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

DAN NELA

INFIRMIERĂ

61.73

80,67

71,20

admis

Rezultatul final a fost afişat azi, 06.07.2018 ora 8,15 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: ION IULIANA

Secretar comisie: ANGELA ITTU

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  1. 32761/05.07.2018

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 02.07.2018  -05.07.2018  pentru postul vacant de execuţie – SPALATOREASA (1 post)  -  din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD SPERANTA

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

POPA GIZELA

SPALATOREASA

CPCD SPERANTA

94,67

admis

 

 

Rezultatul probei  a fost afişat azi 05.07.2018 ora 12,40  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Preşedinte comisiei: TOADER DANIELA

 

Secretar comisie:      ITTU  ANGELA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

  1. 32814/05.07.2018

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

PEntru ocuparea postului de executie contractual Psiholog Practicant,

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul CP Orlat - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru concursul organizat în data de 02-05.07.2018 ,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Vrăbiescu AnaMaria Loredana

 

Psiholog Practicant

 

CP Orlat

 

90

 

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  05.07.2018, ora 15.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie: Negut Daniela – sef CP Orlat DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  Popescu Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.32806/ 05.07.2018

 

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual Psiholog Practicant,

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului de Evaluare Initiala, Prevenire si Interventie in situatii de abuz, neglijare si exploatare D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru concursul organizat în data de 02-05.07.2018 ,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Badiu Denisia Luciana

Psiholog Practicant

DGASPC Sibiu

89,6

ADMIS

2

Chirca Iuliana Mihaela

Psiholog Practicant

DGASPC Sibiu

61,6

ADMIS

3

Lazar Iuliana Maria

Psiholog Practicant

DGASPC Sibiu

64

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  05.07.2018, ora 15.15

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie:Foloba Liviu Radu – sef serviciu DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie :  Popescu Andreea -Consilier DGASPC Sibiu