REZULTAT CONTESTAȚII LA SELECTIA  DOSARE

 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie consilier,clasa I, grad profesional superior–

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu –

Serviciul Achiziţii publice şi contractare servicii sociale-Stiinte Economice, pentru concursul organizat în data de 15.12.2017-20.12.2017

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

ȘOLEA LAURA

 

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  08.12.2017,ora  13.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie:Crina Cândea –consilier DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie:  Popescu Elena Andreea- consilier DGASPC Sibiu

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de ADMINISTRATOR

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CS Prichindelul –CPCD Prichindelul, pentru concursul organizat în data de 07.12.2017-13.12.2017,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

ACHIREI ADRIAN

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

51,3

 

ADMIS

 

2

 

ALECU MIHAELA

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

50,3

ADMIS

 

3

BADEA MONICA

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

56,6

ADMIS

 

4

BORTEŞ SIMONA

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

-

ABSENT

5

 

GRAUR IACOB DANIEL

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

3,3

RESPINS

 

6

MĂRGINEAN NATAŞA TANIA

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

36,3

RESPINS

 

7

ROŞCA ADRIAN HORIA

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

-

ABSENT

 

 

SLIMNICEAN DANIELA DORINA

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

16,6

RESPINS

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   08.12.2017 ora 11.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie : Onoriu Moldovan –sef CS Prichindelul

 

Secretar comisie : Popescu Elena Andreea-Consilier DGASPC Sibiu

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie consilier clasa I, grad profesional superior–

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu –

Serviciul Achiziţii publice şi contractare servicii sociale-Stiinte Economice, pentru concursul organizat în data de 15.12.2017-20.12.2017

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

CĂLINOIU RUXANDRA MARIA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

2.

 

DINCĂ DANIEL

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

3.

DÎRNA DANIELA MONICA

CONSILIER SUPERIOR

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor

4.

DOBRILĂ VIOREL ANDREI

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

5.

DRAGOMAN MĂRIOARA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

6.

LELUŢIU IULIANA DANIELA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

7.

PARASCHIV MIHAELA ALEXANDRA

CONSILIER SUPERIOR

RESPINS

Nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor

8.

POPESCU DIANA MARIA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

9.

RADU DANIELA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

10.

RADU LUMINIŢA DANIELA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

11.

SAVIN ELENA MIHAELA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

De adus cazier judiciar valabil până la data concursului (14.12.2017)

12.

ŞOLEA LAURA

CONSILIER SUPERIOR

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor

13.

TĂLMACEAN IOANA

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  07.12.2017,ora 15.45

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie:Laura Vîlsan –director DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie:  Popescu Elena Andreea- consilier DGASPC Sibiu

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie consilier,clasa I, grad profesional superior–

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu –

Serviciul Achiziţii publice şi contractare servicii sociale-Stiinte Juridice, pentru concursul organizat în data de 15.12.2017-20.12.2017

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

ISTRATE NICOLETA

 

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

2.

NEDELA COSMIN FLAVIU

CONSILIER SUPERIOR

ADMIS

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  07.12.2017,ora  15.45.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie:Laura Vîlsan –director DGASPC Sibiu

 

Secretar comisie:  Popescu Elena Andreea- consilier DGASPC Sibiu

REZULTATUL PROBEI scrise

 

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada 07.12.2017 – 13.12.2017  pentru funcţii publice de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu

 

 

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

CĂLDĂRAR MARIANA

 

Asistent social debutant

CENTRUL  DE PLASAMENT PENTRU COPIUL CU DIZABILITAŢI TURNU ROŞU

 

NEPREZENTAT

LUPEANU MARTA MARIA

Asistent social debutant

CENTRUL  DE PLASAMENT PENTRU COPIUL CU DIZABILITAŢI TURNU ROŞU

52.33

ADMIS

 

Rezultatul probei  a fost afişat azi 07.12.2017 ora  15:00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult O ZI LUCRĂTOARE de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Preşedinte comisiei: CODRUŢA EUGENIA CODĂU

 

 

Secretar comisie:    STELA STOICA