DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 57828/15.12.2017

 

REZULTAT PRIVIND CONTESTAȚIA LA PROBA DE INTERVIU

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de ADMINISTRATOR

1 post pe perioada nedeterminata din cadrul CS Prichindelul –DGASPC Sibiu pentru concursul organizat in data de 07.12.2017- 13.12.2017

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Achirei Adrian

ADMINISTRATOR

CS Prichindelul

55

ADMIS

   

 

Rezultatul  contestatiei privind proba de interviu,  a fost afisat azi  15.12.2017 ora  12.00

Presedinte comisie Galea Ioan inspector DGASPC Sibiu

Secretar comisie   Popescu Elena Andreea-Consilier DGASPC Sibiu .

Serviciul  resurse umane

Nr.57427/14.12.2017

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale, temporar vacante, din cadrul  CENTRULUI  DE ZI  GABRIELA SIBIU

 

 1. INSTRUCTOR DE   ERGOTERAPIE  – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat .
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime in studii necesara ocupării postului –minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea  448/2006 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Legea  477/2004 privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autorităţile

si Instituţiile Publice.

 

 1. PSIHOPEDAGOG – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: psihologie cu modul de psihopedagogie .

b)Perfecţionări (specializări) ;

c)Limbi străine: nu este cazul;

dAbilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 1 an.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea  448/2006 privind Protecţia şi Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap

2.Legea  477/2004 privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autorităţile

si Instituţiile Publice.

 1. HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

               

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 04.01.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 09.01.2018, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 20.12.2017 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere/formularele tip de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar ;
 • Testare psihologică în vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

                 DIRECTOR GENERAL,                                     DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

             LAURA CAMELIA VÎLSAN                                              MARIA  ALBINARU                          

                                                                                                                                                                                    

    

 

                                                                                                         Şef Serviciu Resurse Umane

                                                                                                                      Stela Stoica

 

 

                                                                                         Întocmit

                                                                                                               Cristian Mărdăşan

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada 07.12.2017 – 13.12.2017  pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Turnu Roşu

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

CĂLDĂRAR MARIANA

 Asistent social debutant

CPCD Turnu Roşu

 

neprezentat

LUPEANU MARTA MARIA

Asistent social debutant

CPCD Turnu Roşu

 89.33

 

 

Rezultatul probei  a fost afişat azi 08.12.2017 ora    13:30   la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

 

Candidata nemulţumită poate face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte comisiei: CODRUŢA EUGENIA CODĂU

 

Secretar comisie:    STELA STOICA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR:57499 /14.12.2017

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de ADMINISTRATOR - 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CS PRICHINDELUL din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data de07.12.2017-13.12.2017,

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Achirei Adrian

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

55

 

ADMIS

 

2

Alecu Mihaela

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

70

ADMIS

 

3

Badea Monica

ADMINISTRATOR

CS PRICHINDELUL

52,66

 ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  14.12.2017,ora  11.00

Presedinte comisie Onoriu Moldovan – CS Prichindelul

Secretar comisie   Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

 

 

 

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de sofer

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CPCD Speranta  pentru concursul organizat în data de 07.12.2017

 

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

 IVAN  DUMITRU

sofer

Cpcd Speranta

5,66

RESPINS

2

STATE IOAN  LAURENTIU

sofer

Cpcd Speranta

33

RESPINS

3

HUTTER MIHAI

sofer

Cpcd Speranta

26,33

RESPINS

4

ROMAN RADU GHORGHE

sofer

    Cpcd Speranta

26,33

RESPINS

5

STOIA DORU EUGEN

sofer

Cpcd Speranta

59,56

ADMIS

 

 Rezultatul  a fost afisat azi 08.12.2017 ora 13.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie : Dana Toader sef centru CPCD Speranta

 

Secretar comisie : Cristian Mardasan  -Consilier DGASPC Sibiu