Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul instituției:

 

 • 1 post Îngrijitor (personal curățenie spații)  pe perioadă nedeterminată;

 

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

                                    -Studii: -Minim 8 clase

                                    -Vechime : nu necesită vechime

Concursul constă în două probe, proba scrisă și proba practică , și se va desfășura conform următorului calendar:

 

21.09.2018, ora 14,00 termenul limită de depunere a dosarelor -la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

01.10.2018, ora 10,00  proba scrisă –la  sediul centrului:Biertan,  Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

03.10.2018, ora 10,00  proba practică- la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15.

Pentru înscriere  candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere la concurs ;
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii acte de studii;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
 • Curriculum vitae;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

  Copiile de pe acte vor fi însoțite și de  original,  în vederea verificării conformității  cu acestea.

 

- Bibliografie pentru ocuparea postului ÎNGRIJITOR (personal curățenie spații) 

 

 1.Ordinul  ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1- Modulul IV –Standard 6 Igiena și controlul infecțiilor; Modulul V-Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice .

 

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

                   Director                                                                                 

            Romulus Cîndea

Centrul de Îngrijire și Asistență „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul instituției:

 

 • 1 post Îngrijitor (personal curățenie spații)  pe perioadă nedeterminată;

 

Condiţii necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

                                    -Studii: -Minim 8 clase

                                    -Vechime : nu necesită vechime

Concursul constă în două probe, proba scrisă și proba practică , și se va desfășura conform următorului calendar:

 

21.09.2018, ora 14,00 termenul limită de depunere a dosarelor -la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

01.10.2018, ora 10,00  proba scrisă –la  sediul centrului:Biertan,  Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;

03.10.2018, ora 10,00  proba practică- la sediul centrului: Biertan, Str.Aurel Vlaicu, nr.15.

Pentru înscriere  candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere la concurs ;
 • Copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copii acte de studii;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează;
 • Curriculum vitae;
 • Testare psihologică în vederea angajării.

  Copiile de pe acte vor fi însoțite și de  original,  în vederea verificării conformității  cu acestea.

 

- Bibliografie pentru ocuparea postului ÎNGRIJITOR (personal curățenie spații) 

 

 1.Ordinul  ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități-Anexa 1- Modulul IV –Standard 6 Igiena și controlul infecțiilor; Modulul V-Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice .

 

Formularele tip de înscriere se obțin de la sediul instituției.

Relații suplimentare la Tel: 0371027187

                   Director                                                                                 

            Romulus Cîndea

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

NR.38999/14.08.2018

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea postului de conducere contractual vacant de Director CIA BIERTAN 

pentru concursul organizat în data 14.08.2018

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

HOISAN GABRIEL

Director

CIA BIERTAN

 

92 

 

 

ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  14.08.2018 ora  10.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie: Laura Camelia Vîlsan director general  al DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  Cristian Mardasan  -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, din cadrul centrelor  din subordine si al centrului din structură, după cum urmează:

 

1.CPCD SPERANŢA SIBIU

         MEDIC SPECIALIST- 1 funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată 

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină cu certificat de membru avizat de Colegiul Medicilor din Romania;
 2. Perfecţionări (specializări): medic specialist specialitatea: medicină de familie, pediatrie, neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, psihiatrie pediatrică;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.
 2. Legea Nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 3. Tematica examenului de medic specialist, specialitatea medicina de familie.

 

          INFIRMIERĂ - 1  post perioadă nedeterminată

          Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 19 si 25 din Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

 

2.CENTRUL  DE PLASAMENT ,,GULLIVER” SIBIU.

          INFIRMIERĂ - 1  post perioadă nedeterminată

          Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardele 18 si 24 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

3.CPCD TAVI BUCUR CISNADIE

           ASISTENT MEDICAL – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată

           Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară, sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;
 2. Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 6 luni

        

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.
 3. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 4. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 5. Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

        REFERENT SPECIALITATE gr. II– 1 funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:

b)Perfecţionări, specializări, cursuri: în domeniul sportului, kinetoterapie.

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.

 1. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

       EDUCATOR - 1 funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 14,15,18,19 ,21,22 din Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

4.CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPII AUTISTI

          PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post, perioadă determinată.

 

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică  -Treapta (nivelul) de specializare:Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.
 3. Autism infantil, Cristina Muresan, ed. Presa Universitara Clujana 2007
 4. Ordinul 25/2004 Standarde minime obligatorii privind Centrele de Zi pentru copii cu dizabilitati.

 

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 24.09.2018, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 27.09.2018  ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 17.09.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică .

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunta concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul instituţiei:

INFIRMIER: - 3  POSTURI  pe perioadă nedeterminată

                        - 1 POST pe perioadă determinată (până în luna Octombrie 2019)

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 10 clase absolvite

Constituie avantaj deţinerea cursului de infirmier, experienţa în îngrijire persoane, orice altă calificare.

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 12/SEPTEMBRIE/2018, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 17/SEPTEMBRIE/2018 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 4 SEPTEMBRIE 2018 (inclusiv) ora 14 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

 

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea posturilor de infirmier pe perioadă nedeterminată şi a postului de infirmier pe perioadă determinată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 • Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 5; Modulul V: Standardul 1
 • Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Director Centru

Brînda Mircea