DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 6766 / 05.02.2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Puncataj proba scrisa

Rezultat

1.

LUPU MIRELA

Asistent social principal

98.33

ADMIS

 

 

Rezultatul probei scrise afişat azi , 05.02.2020, ora .16,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Membrii comisie :- Varvesu Adina Verona

                        - Deac Camelia

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 4685 / 27.01.2020

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

LUPU MIRELA

Asistent social principal

ADMIS

---

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 27.01.2020, ora 15,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Membrii comisie :- Varvesu Adina Verona

                         - Deac Camelia

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 3055/20.01.2020

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 16.01.2020 – 21.01.2020, pentru postul de execuţie pe perioadă nedeterminată de administrator I – CP Orlat - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

ALBU MARIA

Administrator I

63,00

87,33

75,17

admis

Rezultatul final a fost afişat azi, 20.01.2020 ora 9.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: NEGUT DANIELA

Secretar comisie: ANGELA ITTU

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 4684 / 27.01.2020

                                      REZULTAT SELECŢIE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru

funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu –Centrul de Plasament pentru Copilul

cu Dizabilităţi Speranţa de:ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

FLOREA ANCA-FLORENTINA

Asistent medical debutant

ADMIS

Cu conditia prezentarii avizului de libera practica la data probei scrise

2.

TELEȘENSCHI CRISTINA-CLAUDIA

Asistent medical debutant

ADMIS

-

3

MOLDOVAN IOANA-ALEXANDRA

 

Asistent medical debutant

ADMIS

-

4

HAMPU FELICIA-IOANA

Asistent medical debutant

ADMIS

-

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 27.01.2020, ora 15,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Membrii comisie :- Varvesu Adina Verona

                          - Ilie Monica

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2878/17.01.2020

 REZULTATUL FINAL                                 

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psihopedagog Debutant– 1 post pe perioadă determinată din cadrul Centrului de zi pentru copii cu tulburări din spectrul autist Sf.Casian - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 16-21.01.2020

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Cucui Dinut Cristina

Psihopedagog Debutant

51

94,66

72,83

ADMIS

Rezultatul  final afişat azi, 17.01.2020,ora 15.15 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Pătruț Elena psihopedagog UCOS

 Secretar comisie :   - Popescu Elena Andreea consilier DGASPc Sibiu