DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 8086 / 11.02.2020

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Puncataj proba scrisa

Puncataj proba interviu

Puncataj final

Rezultat

1.

LUPU MIRELA

Asistent social principal

98.33

100

99,16

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final afişat azi 11.02.2020, ora 15.00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 8086 / 11.02.2020

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1.

FLOREA ANCA-FLORENTINA

Asistent medical debutant

59,66

75,00

67.33

RESPINS

2

MOLDOVAN IOANA-ALEXANDRA

 

Asistent medical debutant

52,00

90,00

71

RESPINS

3

HAMPU FELICIA-IOANA

Asistent medical debutant

78,33

100

89,16

ADMIS

 

 

 

 

 

 

Rezultatul final afişat azi , 11.02.2020, ora 15.30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 7355 / 07.02.2020

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Puncataj proba interviu

Rezultat

1.

LUPU MIRELA

Asistent social principal

100

ADMIS

 

 

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 07.02.2020, ora .11,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Membrii comisie :- Varvesu Adina Verona

                        - Deac Camelia

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – 1 post pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba interviu

Rezultat

1.

FLOREA ANCA-FLORENTINA

Asistent medical debutant

75

ADMIS

2.

TELEȘENSCHI CRISTINA-CLAUDIA

Asistent medical debutant

--------------

NEPREZENTAT

3

MOLDOVAN IOANA-ALEXANDRA

 

Asistent medical debutant

90

ADMIS

4

HAMPU FELICIA-IOANA

Asistent medical debutant

100

ADMIS

 

 

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 07.02.2020, ora 11,45 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Membrii comisie :- Varvesu Adina Verona

                         - Ilie Monica

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 6767 / 05.02.2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 04.02.2020-07.02.2020 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Speranţa de:

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – 1 post pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Rezultat

1.

FLOREA ANCA-FLORENTINA

Asistent medical debutant

59.66

ADMIS

2.

TELEȘENSCHI CRISTINA-CLAUDIA

Asistent medical debutant

------------------

NEPREZENTAT

3

MOLDOVAN IOANA-ALEXANDRA

 

Asistent medical debutant

52.00

ADMIS

4

HAMPU FELICIA-IOANA

Asistent medical debutant

78.33

ADMIS

 

 

Rezultatul probei scrise afişat azi , 05.02.2020, ora 16.30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Toader Daniela

Membrii comisie :- Varvesu Adina Verona

                          -Ilie Monica

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş