DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 REZULTATUL FINAL

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Infirmiera– 1 post pe perioadă determinată din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Turnu Roșu, pentru concursul organizat în data de 09-13.03.2020

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Buta Gabriela

Infirmiera

54

90,3

72,16

ADMIS

Rezultatul  final afişat azi, 13.03.2020 ,ora 12.30  la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Cristian Nicolae sef CPCD Turnu Rosu

Secretar comisie :   - Popescu Elena Andreea consilier DGASPc Sibiu