DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBI

14544/ 12.03.2020

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Infirmiera– 1 post pe perioadă determinată din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD Turnu Roșu, pentru concursul organizat în data de 09-13.03.2020

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Buta Gabriela

Infirmiera

CPCD Turnu Rosu

90,3

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16.01.2020, ora 12.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie: Cristian Nicolae sef CPCD Turnu Rosu

Secretar comisie :  Popescu Andreea -Consilier DGASPC Sibiu