REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

2.

ILIUŢ LENUŢA

Educator

61.83

71.66

66.74

ADMIS

6

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

52.5

85.66

69.08

ADMIS

Rezultatul final afişat azi , 19.01.2018, ora .13,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica