DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 1041 / 10.01.2018

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 1 post pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1.

CONSTANTIN CRISTIAN

Educator

RESPINS

LIPSA EXPERTIZA NEUROPSIHIATRICA

2.

ILIUŢ LENUŢA

Educator

ADMIS

-

3.

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

ADMIS

-

4

NEAGOI VIRGIL

Educator

RESPINS

LIPSA EXPERTIZA NEUROPSIHIATRICA

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi,10.01.2018 ora 11,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş