REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psihopedagog

1 post pe perioadă determinată din cadrul – Centrului de Terapie si Recuperare pentru copiii autisti - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru concursul organizat în data de 05-11.11.2018 ,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

Răduică Ana Maria

Psihopedagog

ADMIS(cu conditia prezentarii cazierului judiciar si a expertizei neuropsihiatrice pana la data examenului)

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  18.10.2018.ora 15.30.Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Maria Varadi – psiholog UCOS

Secretar comisie :  Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psihopedagog

1 post pe perioadă determinată din cadrul – Centrului de Terapie si Recuperare pentru copiii autisti - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru concursul organizat în data de 05-11.11.2018 ,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

Răduică Ana Maria

Psihopedagog

ADMIS(cu conditia prezentarii cazierului judiciar si a expertizei neuropsihiatrice pana la data examenului)

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  18.10.2018.ora 15.30.Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Maria Varadi – psiholog UCOS

Secretar comisie :  Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante şi temporar vacante, din cadrul centrelor  din subordine si al aparatului propriu al DGASPC, după cum urmează :

 

Posturi contractuale vacante:

 

 1.CENTRUL  DE PLASAMENT ,,GULLIVER” SIBIU

EDUCATOR - 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 1. Standardele 14,15,17,18,20,19 ,21 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

   MUNCITOR CALIFICAT (bucătărie) tr. III - 1  post perioadă nedeterminată,

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Perfecţionări (specializări):curs de bucătar.

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardul 10 –Asigurarea Hranei si 18 -Relatia personalului cu copilul din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

2.CENTRUL DE SERVICII PRICHINDELUL SIBIU

 

 1. CPU Prichindelul Sibiu

        EDUCATOR -1  post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Standardele 11,12,16,18,19 si 20 din Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

3.Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

       ASISTENT MEDICAL  - 1  funcţie de execuţie pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.
 3. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 4. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 5. Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

       INFIRMIERA - 2  posturi perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 18 si 23 din Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

 1. CPCD Prichindelul Sibiu

      INFIRMIERĂ - 2  posturi perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 19 si 25 din Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

 1. CM Prichindelul Sibiu

 

       EDUCATOR -1  post perioadă nedeterminată,

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalent;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Ordinul nr. 101 din 15 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 

       INFIRMIERA - 1  post perioadă nedeterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

        1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

   2.Ordinul nr. 101 din 15 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 

 3.CPCD TAVI BUCUR CISNADIE

     EDUCATOR – 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

         BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Standardele 14,15,18,19 ,21,22 din Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

      MUNCITOR CALIFICAT (bucătărie) tr.III- 1  post perioadă nedeterminată,

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale

b)Perfecţionări (specializări):curs de bucătar

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardul 10 –Asigurarea Hraneisi 19 -Relatia personalului cu copilu din Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

 

      PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

 

 

 1. CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI „SPERANŢA”

ASISTENT MEDICAL – 1 post  perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul: asistenţă medicală generală;
 2. Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2  .Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.

 1. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 1. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 2. Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

5.CP ORLAT

      EDUCATOR - 1 post perioadă nedeterminată.

Condiţii generale/ Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Standardele 14,15,17,18,20,19,21 din Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

 

 

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.11.2018, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 08.11.2018, ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 24.10.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Expertiză neuropsihiatrică

 

Posturi contractuale temporar vacante:

 

1.CENTRUL DE SERVICII PRICHINDELUL SIBIU

 

         CM Prichindelul Sibiu

ASISTENT MEDICAL  - 1  post perioadă determinată,

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 1. Ordinul nr. 101 din 15 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

      3.Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

       4.OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

        5.Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

 2.CPCD TAVI BUCUR CISNADIE

 

ASISTENT SOCIAL Practicant – 1 post  perioadă determinată,

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social - Treapta de competentă profesională Principal;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesare ocupării postului –1 an;

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.
 3. Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 

3.CPCD SPERANTA SIBIU

 

         EDUCATOR -1  post perioadă determinată,

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

 1. Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

 

 4.CP GULLIVER SIBIU

 

          PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.

3.Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

5.DGASPC SIBIU- CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPII AUTIŞTI

 

          PSIHOPEDAGOG- 1 post perioadă  determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă in domeniul: psihopedagogie sau psihologie cu modul pedagogic ;

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 6 luni.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Autism infantil, Cristina Muresan, ed. Presa Universitara Clujana 2007
 2. Ordinul 25/2004 Standarde minime obligatorii privind Centrele de Zi pentru copii cu dizabilitati.

3.Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita  a personalului contractual

 

6.DGASPC SIBIU- SERVICIUL DE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE- Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă si telefonul copilului şi al familiei.

 

         PSIHOLOG  PRACTICANT- 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

       d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

 

BIBLIOGRAFIE

1.Legea nr.477/2004 - privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

2.Legea nr.272/2004 -republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, modificările si completările ulterioare.

3.Ordinul nr. 177/2003-privind standerdele minime obligatorii pentru telefonul copilului

                                                                                                      

      Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.11.2018, ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 08.11.2018, ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 17.10.2018 inclusiv,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar

Expertiză neuropsihiatrică

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

LAURA CAMELIA VÎLSAN

 

 

 

 

                                                                                                                        Intocmit

                                                                                                               Mardasan Cristian

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr 49069//  18.10.2018

REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

 

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psiholog Practicant

1 post pe perioadă determinată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare Exploatare pentru concursul organizat în data de 05-11.11.2018,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

Roș Raluca

Psiholog Practicant

 

RESPINS

 

Dosarul de inscriere nu contine documentele obligatorii

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat  azi 18.10.2018, ora 14.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

Presedinte comisie :Radu Foloba Șef Serviciu  DGASPC Sibiu

Secretar comisie :   Andreea Popescu - consilier DGASPC Sibiu

ANUNŢ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2,  jud. Sibiu având CIF 9753096, în temeiul art.39  al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei  publice de execuţie vacantă de :       

 

CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID360549), durată nedeterminată în cadrul Serviciului Juridic, adopţii si post adopţii - Compartiment Adopţii şi post adopţii.

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

 1. a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe juridice.
 2. b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
 3. c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului–5 ani

 

BIBLIOGRAFIE

 1. LEGEA 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 2. LEGEA 273/2004 republicată privind procedura adopției
 3. HG579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
 4. HG nr. 797 /2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal
 5. HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului
 6. LEGEA 53/2004 privind Codul muncii
 7. LEGEA 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 8. LEGEA 287/2009 Codul civil –Cartea I –Despre persoane , Cartea II –Despre familie
 9. LEGEA 134/2010 privind Codul de procedură civilă –Cartea I şi Cartea II
 10. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*)privind Statutul funcţionarilor publici*)
 11. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 12. CONSTITUȚIA ROMÂNIEI

 

Atributiile generale ale postului:

 1. Asigură reprezentarea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu prioritate în cauzele ce au ca obiect adopț
 2. Să studieze temeinic cauzele in care asista sau reprezinta institutia, să se prezinte la termene la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecator si de partile in proces, sa depuna concluzii orale sau note de sedinta ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens.
  1. În acest sens va urmării :
 3. redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi altele acte procedurale, în termenele legale;
 4. pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal a materialelor probatorii (înscrisuri, expertize, etc.) şi martori după caz;
 • urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi după caz promovarea căilor de atac potrivit dispozițiilor conducerii instituției ;
 1. obţinerea titlurilor executorii şi depunerea diligențelor necesare punerii în executare
 2. comunicarea hotărârilor judecătoreşti compartimentelor de specialitate din aparatul propriu sau centrelor de plasament, în scopul punerii în executare a acestora;
 3. Verifică documentele depuse de persoane/familii care solicită evaluarea în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare, și după caz, informează solicitantul asupra interdicţiilor la adopţie sau solicită completarea dosarului ;
 4. Asigură activităţile prevăzute de lege, vizând consilierea prealabilă exprimării consimţământului la adopţie de către părinţii biologici sau tutore, şi după caz, a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani,  precum şi întocmirea raportului care atestă derularea acestei activităţi sunt realizate de consilierul juridic
 5. Asigură legalizarea hotărârilor judecătorești cu menţiunea "definitivă" asigurându-se cu privire la indicarea expresă a datei la care hotărârea a devenit definitivă;
 6. Asigură comunicarea către AJPIS a borderoului conţinând hotărârile judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviinţare a adopţiei precum şi a măsurilor de protecție specială luate față de copii pentru care a fost deschisă procedura adopției;
 7. Păstrează evidența actualizată a litigiilor în care asigură reprezentarea, iar după soluționare le arhivează;
 8. Acordă consiliere juridică copilului, familiei biologice şi extinse a acestuia, persoanei/familiei adoptatoare precum şi persoanelor interesate să adopte, în limitele competenţelor şi atribuţiilor conferite de dispoziţiile legale în vigoare;
 9. Redactează răspunsurile, la petiţiile repartizate spre soluţionare, urmărind respectarea prevederilor și a termenelor legale;
 10. Redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituției;
 11. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primit spre avizare, pe care le parafează și le semnează;
 12. Acordă în limita competenţelor legale consultanţă de specialitate instituţiilor şi serviciilor publice aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, opiniile exprimate fiind consultative.
 13. Acordă suport şi consiliere juridică beneficiarilor sistemului de protecţie, copiilor, familiei lărgite şi extinse, persoanelor adulte cu handicap, aparţinătorilor acestora, în limitele competenţelor şi atribuţiilor conferite de dispoziţiile legale în vigoare.
 14. Elaborează acte administrative/dispoziţii în baza rapoartelor de specialitate întocmite de serviciile/compartimentele solicitante pe care le avizează, semnează şi parafează, avizul pozitiv sau negativ, vizând numai aspectele strict juridice ale documentului respectiv. Nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.
 15. Exercită şi alte sarcini primite din partea superiorului ierarhic sau a conducerii instituției,  care au legătură cu scopul principal al postului, în limitele pregătirii profesionale, a respectării termenelor şi limitelor mandatului primit ;
 16. Se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism
 17. Desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei interne;
 18. Îşi asumă răspunderea pentru documentele întocmite şi promovate;
 19. Păstrează confidenţialitatea datelor de identificare ale persoanelor/familiilor adoptatoare, părinţilor fireşti, copilului, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, și cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale.
 20. Asigură protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luând in considerare datele persoanei in raport cu funcția pe care o îndeplinește în cadrul instituției, coroborat cu respectarea altor drepturi fundamentale și le utilizează doar în scopul pentru care au fost colectate.

Respecta normele de SSM si de PSI, precum și reguamentul intern al instituției si raspunde de insusirea si respectarea obligațiilor prevăzute de acestea

 

Condiţii de desfăşurare:

Proba scrisă–la data de 12.11.2018  ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

Interviul–la data de  15.11.2018 ora 12 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu,str. Mitropoliei nr.2, jud.Sibiu.

 

Candidaţii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 31.10.2018 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane-Compartimentul Resurse Umane.

Condiţiile generale pentru ocuparea functilor publice sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

              

 

 

             DIRECTOR GENERAL,                                             DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

          LAURA CAMELIA VÎLSAN                                                       MARIA  ALBINARU                          

 

 

                                                                             

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                                Întocmit

                                                                                                                       Cristian Mărdăşan