REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1

ILIUŢ LENUŢA

Educator

71.66

ADMIS

2

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

85.66

ADMIS

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 18.01.2018, ora 15,50, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica

 

 

 

 

 

 

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

2.

ILIUŢ LENUŢA

Educator

61.83

71.66

66.74

ADMIS

6

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

52.5

85.66

69.08

ADMIS

Rezultatul final afişat azi , 19.01.2018, ora .13,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.01.2018-25.01.2018 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – CPCD ,,Tavi Bucur” Cisnadie: - EDUCATOR – 2 posturi pe perioadă nedeterminată .

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1

ILIUŢ LENUŢA

Educator

61.83

ADMIS

2

CRISTEA IOAN-FLORIN

Educator

52.5

ADMIS

3

NEAGOI VIRGIL

Educator

NEPREZENTAT

Rezultatul probei scrise afişat azi , 18.01.2018, ora 14,40 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hanea Dumitru

Secretar comisie : - Ciotloş Viorica