DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 3055/20.01.2020

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 16.01.2020 – 21.01.2020, pentru postul de execuţie pe perioadă nedeterminată de administrator I – CP Orlat - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

ALBU MARIA

Administrator I

63,00

87,33

75,17

admis

Rezultatul final a fost afişat azi, 20.01.2020 ora 9.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: NEGUT DANIELA

Secretar comisie: ANGELA ITTU

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2878/17.01.2020

 REZULTATUL FINAL                                 

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psihopedagog Debutant– 1 post pe perioadă determinată din cadrul Centrului de zi pentru copii cu tulburări din spectrul autist Sf.Casian - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 16-21.01.2020

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Cucui Dinut Cristina

Psihopedagog Debutant

51

94,66

72,83

ADMIS

Rezultatul  final afişat azi, 17.01.2020,ora 15.15 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Pătruț Elena psihopedagog UCOS

 Secretar comisie :   - Popescu Elena Andreea consilier DGASPc Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 Nr.2757/16.01.2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 16.01.2020 – 21.01.2020,  pentru postul  de execuţie pe perioadă nedeterminată de administrator I – CP Orlat - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

Albu Maria

Administrator I

CP Orlat

63,00

admis

Rezultatul probei  a fost afişat azi 16.01.2020 ora 14,15  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisiei: NEGUT DANIELA

Secretar comisie:      ITTU ANGELA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Nr. 2771/16.01.2020 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 16.01.2020 – 21.01.2020,  pentru postul  de execuţie pe perioadă nedeterminată de administrator I  - CP Orlat - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

ALBU MARIA

Administrator I

CP Orlat

87,33

admis

Rezultatul probei  a fost afişat azi 16.01.2020 ora  15,00  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte comisiei: NEGUT DANIELA

 Secretar comisie:      ANGELA ITTU

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2877/17.01.2020

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant de asistent social – 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –COPPD,

 pentru concursul organizat în data de 16-21.01.2020

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

 Olteanu Loredana

Asistent social

COPPD

63,66

 

ADMIS

 

Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, 17.01.2020, ora 09.20

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie : Popa Ana Maria

 Secretar comisie : Nardasan Cristian - Consilier DGASPC Sibiu