DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 61356/09.12.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 03-05.12.2019, pentru postul vacant de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Psihopedagog(1 post) – Centrul de Terapie și Recuperare Copii Autisti

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

Celsie Paula Dana

Psihopedagog

61,66

100

80,83

Respins

Dumitrașcu Alina Elena

Psihopedagog

73,33

100

86,66

Admis


Rezultatul final a fost afişat azi,09.12.2019 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: Patruţ Elena

Secretar comisie:Maria Ilie

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.61356/09.12.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 03-05.12.2019 pentru postul contractual vacant de execuţie din COPD - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

Acaru Alexandra

Psiholog practicant

59

90

74,5

ADMIS

Mărginean Catalina

Psiholog practicant

56

90

73

RESPINS


Rezultatul final a fost afişat azi, 09.12.2019 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: Seprodi Liliana

Secretar comisie:Maria Ilie

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.61002/05.12.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Asistent Mediacl – 1 post pe perioadă determinată din cadrul Centrul de primire in regim de urgenta Sf.Ana - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 03-05.12.2019

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

Radu Alexandra Elena

Asistent medical

CPRU Sf.Ana

100

Admis

 Rezultatul  probei,  a fost afisat azi 05.12.2019

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie: Mirela Lupu sef CPRU Sf.Ana

 Secretar comisie :  Maria Ilie -Consilier DGASPC Sibiu

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 Nr. 61164/06.12.2019

REZULTATUL FINAL

 Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant  de  Asistent medical– 1 post pe perioadă determinată din cadrul Centrului de primire în regim de urgență Sf.Ana - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 03-05.12.2019

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Radu Alexandra Elena

Asistent Medical

90

100

95

Admis

 Rezultatul  final afişat azi, 06.12.2019, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie: - Mirela Lupu sef CPRU Sf.Ana

 Secretar comisie :   - Maria Ilie consilier DGASPc Sibiu

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.60993 /05.12.2019

REZULTATUL INTERVIU

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 03-05.12.2019 pentru examenul de ocuparea a unui post  contractual vacant de Psiholog Practicat –Centrul Ocupațional Pentru Persoane cu Dizabilități- DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Punctajul  probei de interviu

Rezultatul probei de interviu

Acaru

Alexandra

Psiholog practicant

COPD

90

Admis

Mărginean Cătălina

Psiholog practicant

COPD

90

Admis


Eventualele contestatii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Rezultatul  a fost afişat azi 05.12.2019   la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2. 

Preşedinte comisiei:     Șeprodi Liliana

Secretar comisie:     Ilie Maria