DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2736/18.01.2021

 REZULTAT SELECȚIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de Psiholog Practicant

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Serviciul de Evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare, exploatare pentru concursul organizat în data de 03.02.2021 – 08.02.2021

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

Costa Raluca Ioana

Psiholog Practicant

 

ADMIS

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor a fost afisat  azi, 18.01.2021, ora 15.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie :Foloba Radu Liviu – sef serviciu DGASPC Sibiu

Secretar comisie :   Popescu Elena Andreea - consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR.2376 /15.01.2021

REZULTATUL FINAL

Pentru EXAMENUL DE PROMOVARE organizat  în perioada 11.01.2021-14.01.2021 pentru funcţia PUBLICA – consilier grad profesional superior in cadrul SMCSS -DGASPC Sibiu:

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/

compartiment

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

UCA ELENA ADELINA

consilier grad profesional superior

SMCSS

96,97

99.67

196.64

ADMIS

Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021 ora 9.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Presedinte comisie :Codruta Eugenia Cosma

Secretar : Stela Stoica

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

Nr.2419 / 15.01.2021

 REZULTATUL  FINAL

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Călinescu Iulia

Consilier principal

ANE

 

 

 

 

 

Rezultatul final a fost afişat azi,15.01.2021  ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruța Eugenia Cosma- Director General  Adjunct- DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Ilie Maria- Consilier DGASPC Sibiu

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

 Nr.2418 /15.01.2021

 REZULTATUL  FINAL

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Fulea Ana Maria

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

 79

 96,33

 87,66

 Admis

 

Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021   ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruţa Eugenia Cosma- Director General Adj.  DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Ilie Maria- Consilier DGASPC Sibiu

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

Nr.2420 / 15.01.2021

REZULTATUL  FINAL

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

 

Langa Andreea Roxana

 

CONSILIER

SUPERIOR

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

 

 

98

 

 

99

 

 

98,5

 

Admis

2

 

Pîrvu Iulia Maria

CONSILIER

SUPERIOR

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

 

97

 

99,33

 

98,16

 

Admis

 

 Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021   ora 10.00  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruța Eugenia Cosma- Director General Adjunct  DGASPC Sibiu

 

 

Secretar comisie: Maria Ilie- Consilier DGASPC Sibiu