ACTE NECESARE PENTRU CAZ NOU/REEVALUARE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP

 1. cerere – TIP;
 2. fotografie recentă a copilului (în întregime, 9/13 cm) – dacă există posibilitate;
 3. copie certificat de naştere şi/sau carte de identitate a copilului;
 4. copii carte de identitate părinţi (MAMĂ,TATĂ - ADRESA ACTUALIZATĂ) cu domiciliul în judeţul Sibiu
 5. ancheta socială, factorii de mediu şi plan de servicii de la primăria de domiciliu, cf. Ordin 1985 / 2016 – TIP - ORIGINAL;
 6. în cazul în care unul din părinţi are un alt domiciliu/reşedinţă decât cel de judeţul Sibiu – adeverinţă cu prestaţiile sociale de care beneficiază copilul pe raza judeţului unde  îşi are părintele domiciliu/reşedinţă, conform Legii 448/2006
 7. fişă psihopedagogică – (de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul) –TIP- ORIGINAL conform Ordinului nr.1985/2016
 8. adeverinţă şcolară (de la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul) – ORIGINAL;
 9. fișă psihologică – psiholog clinician atestat - TIP – ORIGINAL, conform Ordinului nr.1985/2016;
 10. fişă medicală sintetică –TIP – ORIGINAL conform Ordinului nr.1985/2016;
 11. bilete de ieşire din spital / buletine de analize/ investigaţii paraclinice specifice afecţiunii – copii;
 12. certificat medical de la medicul specialist – TIP A5, ORIGINAL conform Ordinului nr.1985/2016;

și după caz :

ultimul Certificat de Orientare Şcolară (după caz) – C.J.R.A.E Sibiu – copie;

- copie carte de identitate asistent maternal profesionist sau persoana care are în plasament  

  copilul;

- ultima Hotărâre a Comisiei de Protecţie a Copilului/Sentinţa civilă – de plasament – copie;

- sentinţa de divorţ, după caz;

- copie certificat de căsătorie (dacă părinţii sunt căsătoriţi după data de naştere a copilului)

- copie certificat de deces părinte;

- în cazul părinţilor plecaţi în străinătate – curatelă instituită de Instanţa de Tutelă şi 

  adeverinţă cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/ 

  domiciliul părinţii.

- certificatul de încadrare în grad de handicap în vigoare,  însoţit de  planul de recuperare - ORIGINAL

ATENȚIE: DOCUMENTELE EMISE DE INSTITUȚIILE PUBLICE SAU PRIVATE TREBUIE SĂ FIE ȘTAMPILATE, DATATE ȘI SEMNATE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP TREBUIE SĂ VĂ PREZENTAŢI LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. SIBIU – SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI – SIBIU, str. BASTIONULUI, NR.6, ÎMPREUNĂ CU COPILUL ŞI DOSARUL COMPLET.

DOSARULUI VA FI DEPUS PENTRU REEVALUARE CU 60 DE ZILE ÎNAINTE DE EXPIRAREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE HANDICAP, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE., PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ.

ATENȚIE: RUGĂM, A SE RESPECTA ORA DE PROGRAMARE !!! ASTFEL, SE VA RECURGE LA O NOUĂ PROGRAMARE IAR SPECIALIȘTII SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI NU ÎȘI VOR ASUMA EVENTUALELE PIERDERI PRIVIND DREPTURILE AFERENTE !!!

PENTRU COPIII NEDEPLASABILI EVALUAREA COMPLEXĂ SE VA REALIZA LA DOMICILIUL COPILULUI, DUPĂ DEPUNEREA DOSARULUI COMPLET DE CĂTRE REPREZENZANTUL LEGAL AL ACESTUIA.

PROGRAM CU PUBLICULPENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:
LUNI, MARŢI, JOI: 09.00 - 13.00.

PROGRAM DE RIDICARE A REZULTATULUI:

JOI: 09.00 - 13.00

 

Date de contact

Şef Serviciu – Viorica Elena Vodă
Adresa: Str.Bastionului, nr.6, jud. Sibiu
Tel:  0269213650; 0751174406
Fax: 0269213650; 0269212782
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

Acte necesare:

Cerere tip - Descarca

Fisa medicala sintetica - Descarca

Fisa Psihologica - Descarca

Fisa Psihopedagogica - Descarca

Model Ancheta sociala si factori de mediu - Descarca