SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă a copiilor cu dizabilități și/sau CES (certificat de orientare școlară și profesională emis de CJRAE Sibiu)

Categorii de beneficiari

 • copii încadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES;
 • copii încadraţi în grad de handicap şi neorientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind fie copii care au simultan dizabilităţi şi CES şi pentru care părinţii/reprezentantul legal nu solicită orientare şcolară, fie copii cu dizabilităţi şi fără CES, şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, precum copii cu dizabilităţi fizice, somatice, HIV/SIDA sau boli rare neînsoţite de tulburări psihice;
 • copii neîncadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional de către COSP, aceştia fiind fie copii care au simultan dizabilităţi şi CES, dar pentru care părinţii nu solicită/refuză încadrarea în grad de handicap, fie copii doar cu CES;
 • copii neîncadraţi în grad de handicap şi neorientaţi şcolar sau profesional de către COSP, aceştia fiind copii care au simultan dizabilităţi şi CES, pentru care părinţii/reprezentantul legal nu solicită orientare şcolară şi nici încadrare în grad de handicap.

Serviciul de evaluare complexă a copilului, conform Ordinului nr.1985/2016  are următoarele atribuţii:

 • verifică îndeplinirea condiţiilor şi a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de handicap;
 • verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
 • verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
 • solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniştilor implicaţi în evaluare/părinţilor/ reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecţie specială;
 • programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea definitivării procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situaţia în care părinţii nu au făcut programare;
 •  aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
 • intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinţii

 

Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:

Prin punerea în aplicare a Ordinului nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu, cu sediul în str.Turismului, nr.15, jud. Sibiu. Contact: 269247066

 

Dosar la comisie
Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului Sibiu, spre analiză, și
eliberează o Hotărâre care este executorie, cf. Hot. Nr. 502/2017, cu anexele:
- Certificat de încadrare într-un grad de handicap;
- Plan de abilitare și reabilitare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie, etc.)

Acordarea drepturilor
Solicitantul depune Certificatul de încadrare într-un grad de handicap (în copie) împreună cu actele de stare civilă la sediul DGASPC Sibiu din Str. Mitropoliei Nr. 2, la Serviciul evidenţă şi plată prestaţii sociale pentru acordarea beneficiilor aferente gradului de handicap – pentru caz nou.

 Evaluare si Reevaluare

Evaluare și reevaluare complexă a copilului cu dizabilități se realizează cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, pe bază de programare telefonică prealabilă.

Legislaţie:

 • HG 502/2017 privind organizarea și functionarea a comisiei pentru protectia copilului;
 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special
 • Ordinul nr.1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora.

Legaturi utile
- CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU
- Str. General Magheru, Nr. 14, Telefon: 0269.217733

- PREFECTURA JUDEŢULUI SIBIU
- Str. Andrei Şaguna, Nr. 10, Telefon: 0269.210104

- DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI :
- SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
- SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE
- Str. Spartacus, Nr. 2, Telefon: 0269.218272

- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
- Str. Samuel Brukenthal, Nr. 2, Telefon: 0269.208800

- CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ (CJRAE)
- Str. Turismului, Nr. 15, Telefon: 0269.247066

- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
- Str. Calea Dumbrăvii, Nr. 17, Telefon: 0269.248164, 0269.210892, 0269.217875

- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
- Str. Berăriei, Nr. 2, Telefon: 0269.210466, 0372753600; 0372753601

- INSPECTORATUL DE POLIŢIE
- Str. Revoluţiei, Nr. 4-6, Telefon: 0269.208204, 0269.208205, 0269.208211

- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
- Str.Morilor, Nr. 51A, Telefon: 0269.210882

- POLICLINICA DE COPII LUTHER
- Str. Ghe. Bariţiu, Nr. 3, Telefon: 0269.217810

- SPITALUL DE PSIHIATRIE „Ghe. Preda”
- Str.. Dr. D Bagdazar, Nr. 12, Telefon: 0269.214335, 0269.439763

- SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE
- Str. Pompei Onofreiu, Nr. 2-4, Telefon: 0269.217927