Complexul de servicii „Sf. Andrei” Mediaş:
- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Mediaş – Mediaş, str. Piscului, nr. 8; tel: 0269/845704
- Centrul de zi Mediaş – Mediaş, str. 1 Decembrie, nr. 23 A , tel: 0269/842604.
Scopul serviciului social Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități este de a asigura accesul copiilor/tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate, ca urmare a separării de familie, la informare în domeniu, găzduire pe perioadă nedeterminată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperarea socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
(2) Scopul serviciului social Centrul de zi este de a preveni abandonul, instituţionalizarea şi separarea copilului de propria familie, prin oferirea de servicii de identificare şi evaluare, informare despre drepturi si obligaţii, consiliere socială, consiliere psihologică, educaţie specială, servicii de asigurare a hranei şi suplimentele nutritive, găzduire pe timp de zi, suport pentru situaţii de dificultate, promovarea relaţiilor sociale-socializare.
Complexul de servicii Sf. Andrei Mediaș are două componente: Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi, cu o capacitate de 31 de locuri și Centrul de zi, cu o capacitate de 30 locuri.
(2) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CPCD sunt copii/tineri de ambele sexe cu dizabilităţi, respectiv cu certificat de handicap sau certificat de orientare școlară/profesională, cu vârsta între 6-18 ani şi peste 18 ani – cu posibilitate de şedere în centru pentru o perioadă de maxim 2 ani (care urmează o formă de învăţământ special sau sunt neşcolarizaţi din cauza dizabilităţii), aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu.
(3) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CZ sunt sunt copii proveniţi din familii dezavantajate social, copii şi părinţi cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor, copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie, copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal şi care beneficiază de măsura specială de protecţie – supraveghere specializată, pentru care se asigură servicii de refacere şi/sau dezvoltare a capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

 

Pentru mai multe detalii accesați: Complexul de servicii „Sf. Andrei” Mediaș