Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități “Tavi Bucur” Cisnădie – Cisnădie, str. Livezii, nr. 36, tel: 0269/237080

Scopul serviciului social "Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Tavi Bucur Cisnădie" este de a asigura copiilor/tinerilor cu dizabilităţi care manifestă tulburări de conduită pe un fond de intelect de limita şi necesită certificat CES şi includerea în învăţământ special, aflaţi în dificultate, ca urmare a separării de familie, accesul la la informare în domeniu, găzduire pe perioadă nedeterminată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperarea socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CPCD Tavi Bucur Cisnădie sunt copii/tineri, de ambele sexe, cu dizabilităţi, care manifestă tulburări de conduită pe un fond de intelect de limita şi necesită certificat CES şi includerea în învăţământ special, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani şi peste 18 ani (care urmează o formă de învăţământ profesional, liceal, postliceal sau universitar, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani sau cei care solicită, după împlinirea vârstei de 18 ani, prelungirea măsurii de protecţie cu o perioadă de maxim 2 ani, în condiţiile legii), aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu. Centrul are o capacitate de 30 de locuri.

 

Pentru mai multe detalii accesați: Complexul de servicii „Sf. Andrei” Mediaș