Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Turnu Roşu – Turnu Roşu, str. Gării, nr. 693, tel: 0269/527670;
Scopul serviciului social Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu este de a asigura copiilor/tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate, ca urmare a separării de familie, accesul la la informare în domeniu, găzduire pe perioadă nedeterminată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperarea socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în C.P.C.D. Turnu Roșu sunt copii/ tineri cu dizabilităţi, respectiv cu certificat de handicap sau certificat de orientare școlară/profesională de ambele sexe, cu vârsta între 6-18 ani şi peste 18 ani (cu posibilitate de şedere în centru pentru o perioadă de maxim 2 ani, care urmează o formă de învăţământ special sau sunt neşcolarizaţi din cauza dizabilităţii), aflaţi în situaţii de dificultate, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu – rezidenţi în CPCD. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu