Centrul de Plasament Agârbiciu – Axente Sever, Agârbiciu, strada Principală, numărul 361, Sibiu , tel: 0269/855102;
Scopul serviciului social "Centrul de plasament Agîrbiciu" este de a asigura copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, ca urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioadă determinată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperare socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de plasament Agîrbiciu" sunt băieţi şi fete cu vârsta între 3-18 ani (care urmează o formă de învăţământ de zi în învăţământul preşcolar sau gimnazial), aflaţi în situaţii de dificultate (fiind separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor), care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu. Capacitatea centrului este de 45 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesati: Centrul de Plasament Agârbiciu