Centrul de Plasament Orlat – Orlat, strada Grănicerilor, numărul 113, Sibiu, telefon: 0269/571111;
Scopul serviciului social "Centrul de plasament Orlat" este de a asigura copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, ca urmare a separării temporare sau definitive de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioadă nedeterminată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperarea socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de plasament Orlat sunt copii/tineri de ambele sexe cu vârsta între 3-18 ani (care urmează o formă de învăţământ de zi în învăţământul preşcolar sau gimnazial), aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu. Capacitatea centrului este de 100 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Plasament Orlat