• Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, publicat în M. Of. nr. 259 din 19.04.2012, cu completările şi modificările aduse prin acte normative ulterioare;
  • Hotărârea nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
  • Ordinul nr. 631/2013 privind documentele care se anexează cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca urmare a expirării atestatului anterior;