• Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, publicată în M. Of. nr. 259 din 19.04.2012, cu completările şi modificările aduse prin acte normative ulterioare ;
  • Hotărârea nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Autoritatea Naţională pentru protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;