DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Serviciul Resurse Umane-Compartiment Resurse Umane

Nr.68778 /30.12.2020

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Lista cuprinzand rezultatele obtinute de candudati la proba scrisa sustinuta in data de 29.12.2020 la examenul de promovare pentru funcțiile contractuale in treapta profesionala de educatori principali studii medii și educatori studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatămant din cadrul CP Gulliver.

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Punctaj

1

Danes Anca

Educator principal, studii M

Respins

40

2

Oana Cornelia Maria

Educator principal, studii M

Respins

33,3

3

David Rodica Daniela

Educator studii S

Respins

31,3

4

Mardasan Mariana

Educator studii S

Respins

28,3

Rezultatul probei scrise afişat azi, 30.12.2020, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiti pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: -Hanea Dumitru- Șef centru

Secretar comisie : - Ilie Maria - Serviciul Resurse Umane